Архив: 21 юли 2011

Umbro - кога ръкавици и спортно оборудване са „подобни”?

Umbro – кога ръкавици и спортно оборудване са „подобни”?

Интересен казус с частично заличаване на марка на Общността, изложен на интернет страницата на Ведомството за Хармонизация на Вътрешния Пазар.

Интересен казус с частично заличаване на марка на Общността, изложен на интернет страницата на Ведомството за Хармонизация на Вътрешния Пазар.