Архив: юни, 2005

Съюз на Българските Архитекти

Съюз на Българските Архитекти

Адрес: ул. “Кракра” 11 1507 София Teл.: (359.2) 973.83.21 Факс: (359.2) 943.83.49 E-mail: gb.tengbnull@bas

Асоциация на Българските Изпълнители

Асоциация на Българските Изпълнители

Адрес: ул. “Христо Смирненски” 23 1126 София Teл.: (359.2) 65.03.01

Съюз на изобретателите в България

Съюз на изобретателите в България

Адрес: ул. „Раковски“ №108, ет.4, пощ.кутия 431, София-1000 телфакс: (02)987-85-98 Е-поща: ten.knil-cpnull@biu gb.vbanull@srotnevni Уебсайт: http://www.ubi.bg/

Комисия за Защита на Конкуренцията

Комисия за Защита на Конкуренцията

 Телефон: (02) 988 40 70 Факс: (02) 980 73 15 e-mail: gb.cpcnull@nimdacpc web-site:http://www.cpc.bg/public/index.php

Дирекция “Авторско право и сродни права” към Министерство на Културата и Туризма

Дирекция “Авторско право и сродни права” към Министерство на Културата и Туризма

Адрес: бул.“Ал. Стамболийски“ №17 Тел. 94 00 821 Web-site: http://www.culture.government.bg/str7.html

Върховен Административен Съд

Върховен Административен Съд

Адрес: София 1301, бул.“Александър Стамболийски“ 18 Телефони за връзка: 02 988 49 02; (03, 04, 06, 07) факс: 02 981 87 51 e-mail: gb.tnemnrevog.casnull@moorsserp_SAV web-site: http://www.sac.government.bg/home.nsf/vPagesLookup/home~bg

Софийски Градски Съд

Софийски Градски Съд

Aдрес: София 1000, Витоша 2 телефон: 02/9219788, 02/9219332 факс: 02/9813740 E-mail: gb.mttnull@truocfos