Сравнение между Мадридска система за международна регистрация и Марка на Общността

Сравнение между Мадридска система за международна регистрация и Марка на ОбщносттаMihaela Mihajlova

 Михаела Михайлова

Системата за международна регистрация на марките е регламентирана от две спогодби : Мадридска спогодба за международна регистрация на търговските марки от 1891 година и Протокол относно Мадридската спогодба, който е приет през 1989 година и влиза в сила през 1996. България членува от 1995 година в Спогодбата и от 2001 година в Протокола. Системата се администрира от Световната организация по Интелектуална собственост.

Регламент ЕС 40/94 за търговска марка ана общността създаде първата единна форма на индустриална собственост в Европейския съюз. Това улеснява бизнесът , който извършва своята дейност на най-важния интегриран пазар с около 370 милиона население.

Сравнение между Мадридска система за международна регистрация и Марка на Общността 15
Сравнение между Мадридска система за международна регистрация и Марка на Общността 23
 Сравнение между Мадридска система за международна регистрация и Марка на Общността 3
Сравнение между Мадридска система за международна регистрация и Марка на Общността 4
Сравнение между Мадридска система за международна регистрация и Марка на Общността 51

Сравнение между Мадридска система за международна регистрация и Марка на ОбщносттаСистемата за международна регистрация на марките е регламентирана от две спогодби : Мадридска спогодба за международна регистрация на търговските марки от 1891 година и Протокол относно Мадридската спогодба, който е приет през 1989 година и влиза в сила през 1996. България членува от 1995 година в Спогодбата и от 2001 година в Протокола. Системата се администрира от Световната организация по Интелектуална собственост.Регламент ЕС 40/94 за търговска марка ана общността създаде първата единна форма на индустриална собственост в Европейския съюз. Това улеснява бизнесът , който извършва своята дейност на най-важния интегриран пазар с около 370 милиона население.
Сравнение между Мадридска система за международна регистрация и Марка на ОбщносттаСистемата за международна регистрация на марките е регламентирана от две спогодби : Мадридска спогодба за международна регистрация на търговските марки от 1891 година и Протокол относно Мадридската спогодба, който е приет през 1989 година и влиза в сила през 1996. България членува от 1995 година в Спогодбата и от 2001 година в Протокола. Системата се администрира от Световната организация по Интелектуална собственост.Регламент ЕС 40/94 за търговска марка ана общността създаде първата единна форма на индустриална собственост в Европейския съюз. Това улеснява бизнесът , който извършва своята дейност на най-важния интегриран пазар с около 370 милиона население. Сравнение между Мадридска система за международна регистрация и Марка на Общността