Платени стажове в OHIM

2Платени стажове в OHIMВедомството за хармонизация на вътрешния пазар със седалище Аликанте, Испания, организира два пъти в годината платени стажове в областта на индустриалната собственост и по-специално в областта на промишления дизайн и марките.

Завършено висше образование; предишен опит в областите, в които работи Ведомството; владеенето на един от езиците на Европейския съюз и познания по един от официалните езици на OHIM (английски,френски,испански,италиански и немски) са изискванията към кандидатите, които проявяват желание да стажуват в тази институция.

Стажовете започват септември и февруари месец.