Производство по инициатива на „АСА 2000“

Открито производство по инициатива на Комисията за защита на конкуренцията образува открито производство по инициатива на „АСА 2000“ ООД

По искане на „АСА 2000“ ООД на 22.06.2012 г. Комисията за защита на конкуренцията образува производство срещу „АССА 2000“ ЕООД – производител на рекламни продукти, с предмет забрана за нелоялна конкуренция.

„Стилстрой – Трейдинг“ ЕООД сезира КЗК срещу „Логос Трейд“ ООД

На 19.06.2012 г. Комисията за защита на конкуренцията образува открито производство по искане на“Стилстрой – Трейдинг“ ЕООД срещу „Логос Трейд“ ООД с предмет забрана за нелоялна конкуренция.

Производство № КЗК/482/2012 по искане на „Томбоу България“ ООД

По искане на „Томбоу България“ ООД на 29.05.2012 г. Комисията за защита на конкуренцията образува производство срещу „Идънред България“ АД, „Етап-Адресс“ АД, „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД и „Либърти Фуд Сървисис“ ЕООД с предмет забрана за нелоялна конкуренция.

Производство № КЗК/449/2012 – забрана за нелоялна конкуренция

Производство № КЗК/433/2012
По искане на Аугуст Щорк КГ на 16.05.2012 г. комисията за защита на конкуренцията образува производство срещу „Виктория-Рошманов“ ЕООД, „Автостоп“ ООД и Solen Cikolata Gida Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi с предмет забрана за нелоялна конкуренция.

Производство № КЗК/310/2012

По искане на СНЦ „Сдружение за елетронни комуникации“ на 28.03.2012 г. kомисията за защита на конкуренцията образува производство с предмет застъпничество за конкуренцията.

По искане на „Студио модерна България“ ЕООД на 28.03.2012 г. kомисията за защита на конкуренцията образува производство срещу „Ей Ен Джи партнърс“ с предмет забрана за нелоялна конкуренция.

По искане на „БТВ Медиа груп“ ЕАД на 23.03.2012 г. kомисията за защита на конкуренцията образува производство срещу „Нова Броудкастинг Груп“ АД с предмет забрана за нелоялна конкуренция.

По искане на „Б енд М Комерс“ ЕООД на 19.03.2012 г. Комисията за защита на конкуренцията образува производство с предмет забрана за нелоялна конкуренция срещу „Жорко“ ЕООД – храни за домашни любимци.

Източник: КЗК