Концентрация между Спиди и Геопост

Концентрация между Спиди и Геопост България, посредством придобиване на контролКонцентрация между Спиди и Геопост България, посредством придобиване на контрол.

В Комисията за защита на конкуренцията е постъпило уведомление, с което Комисията се уведомява за намерението на „СПИДИ” АД да осъществи концентрация посредством придобиване на контрол върху „ГЕОПОСТ БЪЛГАРИЯ” ООД.

Търговските дейности на въпросните предприятия са следните: – „СПИДИ” АД – куриерски услуги в страната и международни куриерски услуги; – „ГЕОПОСТ БЪЛГАРИЯ” ООД – международни куриерски услуги.
Не се очаква операцията да окаже въздействие върху съответни продуктово- географски пазари в страната.
Искането е КЗК да извърши оценка на концентрацията и да се произнесе с решение, въз основа на разпоредбите.
В тази връзка, всяко трето заинтересовано лице може да представи информация или да изрази своето писмено становище относно сделката и въздействието, което тя може да окаже върху ефективната конкуренция в страната.

Комисията за защита на конкуренцията – съкратено КЗК в Република България е специализиран държавен орган, който е създаден да защитава свободната стопанска инициатива и интересите на участниците на българския пазар. Комисията е оправомощена да прилага Закона за защита на конкуренцията.

Комисията за защита на конкуренцията –  КЗК е независима от изпълнителната и съдебната власт. Предмет на дейност на КЗК са всички жалби за нарушения на свободната пазарна конкуренция.

КЗК е националният орган по конкуренцията, който осъществява сътрудничество с Европейската комисия и другите национални органи по конкуренцията на държавите-членки на Европейския съюз по реда на Регламент (ЕО) № 1/2003 и Регламент (ЕО) № 139/2004.

Източник: Комисия за защита на конкуренцията