УНИВЕРСИТЕТЪТ „РОБЪРТ ШУМАН“ В СТРАСБУРГ ПРЕДЛАГА УНИКАЛНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

УНИВЕРСИТЕТЪТ „РОБЪРТ ШУМАН“ В СТРАСБУРГ ПРЕДЛАГА УНИКАЛНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

 

   Интелектуалната собственост се превръща все повече и повече в един от най-важните фактори за развитие на бизнеса. В последните години наблюдаваме и промяна във възприятието ни за нейните обекти- патентите, търговските марки, промишления дизайн, авторските права и т.н вече се възприемат не просто като обект на регистрация и защита, но и като мощно средство за бизнес развитие и извличане на финансови дивиденти. Затова и интелектуалната собственост се оказа онази област, в която правото и икономиката се срещат, за да се допълнят в изграждането на цялостна стратегия за управление на интелектуалната собственост.

Университетът „Робърт Шуман” в Страсбург предлага една уникална възможност за обучение. Програмата „ Master of IP Law and Managment ” дава познания както в областта на икономиката, така и в областта на правото на интелектуалната собственост. По този начин интелектуалната собственост може да бъде видяна в пълнота, а оттам да се открият нови възможност за нейното ефективно използване и управление. Както споделят самите  участници  „Този курс няма да ви даде просто решения- той ще ви научи на по-широките възможности за работа с интелектуална собственост” (Бернт Лундсагер, шеф на отдел Zacco, Hellerup, Дания).

Обучението се провежда на модули, които обхващат шест направления:

  • Стратегия
  • Решения
  • Приложение
  • Организация
  • Ръководство
  • Развитие на бизнеса 

Самата структура на обучение е изключително гъвкава и модерна. Програмата обхваща период от шест месеца като всеки месец има по една „ лекторска седмица ”, през която участниците се срещат помежду си и работят заедно с лекторите. През останалото време се работи по системата на дистанционното обучение. Тази форма е особено удачна за работещите специалисти, които не могат да си позволят по-дълго откъсване от работния ритъм. Материалите на курса и цялото обучение са разработени така, че по най-ефективен начин да комбинират академичното знание с практическия опит.

Лекторите са преподаватели от водещи европейски университети, както и професионалисти в областта на интелектуалната собственост, работещи за големите компании.

Програмата е насочена към патентни адвокати, специалисти и експерти в сферата на интелектуалната собственост, които имат минимум три години професионален опит.

Успешно завършилите курса получават степен Master of IP Law and Managment

Таксата за участие в курса е в размер на 5 415, 57 евро.