Търсене на иновации в световен мащаб

BirchBob International събира на едно място оферти и запитвания за иновации и R&D програми с услуги, посветени на намиране и улесняване комуникацията между собствениците и търсачите на технологии.

bb

Какво е BirchBob ?
– Интернет услуга за комерсиализация на   технологии и сътрудничество
– Търсещо устройство, покриващо 20 000 технологии от 1 500 организации
– Услуги, свързани с въвеждане на пазара на технологии във всички държави
bb-4

BirchBob извършва 4 основни услуги:
– Безплатно търсене на технологии, предлагани за лицензиране
– Разширено търсене МyBirchBob
HandShake – улесняване на трансфер
-Free Blog Q/A – иновационен форум
 
 
 
 
 

 

 

Кой използва BirchBob ?
Професионалисти по трансфер на технологии
Академии, университети, индустриалци
Малки и средни предприятия,   Инвеститори, Предприемачи
BirchBob International събира на едно място оферти и запитвания за иновации и R&D програми с услуги, посветени на намиране и улесняване комуникацията между собствениците и търсачите на технологии. От старта си през 2003г., BirchBob бързо се превърна в една от най-активните платформи за комерсиализация на иновации по Интернет. Първите успехи дойдоха от САЩ и Канада, чиито правителства и академии обединиха усилия да превърнат проучването в парична печалба. Европа, също така е представена добре; поемат се и нови инициативи, за да се включат Източноевропейските държави, Япония, Русия, Индия и Бразилия в системата на BirchBob. 

Партньор на BirchBob в България е   IPConsulting ООД 

За контакти: moc.airaglubpinull@airaglubpi или ue.gnitlusnocpinull@vonavia

За повече информация:www.Birchbob.com или moc.boBhcriBnull@ofni bb-2