PFIZER поиска допълнителна патена закрила за Maraviroc

PFIZER INC. е подал искне за получаване на допълнителна патена закрила за лекарствения продукт Maraviroc.

Патентно Ведомство издаде сертификати за допълнителна патентна закрила за лекарствата Laropiprant и Lasofoxifene.