ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ НА WIPO

Лятното училище дава възможност на студенти от горните курсове и млади професионалисти да усвоят по-дълбоки познания във всички сфери на интелектуалната собственост, както и за ролята и функциите на WIPO. Освен обичайните елементи, програмата включва и групови дискусии по подбрани теми като се набляга на взаимодействието на интелектуалната собственост и другите дисциплини. Участниците, които покрият изискванията, получават сертификат за участие.

Източник: http://www.wipo.int