thumbnail

702-01-3 - Законопроект за допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване

thumbnail

754-01-6 - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд

thumbnail

702-02-2 - Законопроект за ратифициране на Споразумението за учредяване и устав на Организацията за европейско публично право

thumbnail

702-01-2 - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт

thumbnail

702-02-1 - Законопроект за ратифициране на Техническо споразумение между министъра на отбраната на Кралство Белгия, Департамента по националната отбрана на Канада, Министерството на отбраната на Кралство Дания, министъра на отбраната на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на отбраната на Унгария, Министерството на отбраната на Италианската република, Министерството на отбраната на Република Латвия, Министерството на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия, Министерството на отбраната на Република Словения, министъра на отбраната на Кралство Испания, правителството на Кралство Швеция, Министерството на националната отбрана на Република Турция, Министерството на отбраната на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно Центъра за координация на придвижването "Европа"

thumbnail

754-01-5 - Законопроект за тълкуване на чл. 79, ал. 2, т. 1 от Наказателния кодекс

thumbnail

754-01-4 - Законопроект за съхранение, чистотата при употреба и развитие на българския език

thumbnail

754-01-3 - Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс

thumbnail

754-01-2 - Законопроект за изменение и допълнение на Закон за ветеринарномедицинската дейност

thumbnail

754-01-1 - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за политическите партии

thumbnail

702-01-1 - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие

thumbnail

602-01-80 - Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс

thumbnail

602-02-47 - Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 между Република България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия

thumbnail

602-02-46 - Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 между Република България и Кралство Норвегия

thumbnail

653-04-51 - ЗИД на Закона за пътищата

За още от “Parliament.bg – Последни законопроекти” посетете www.parliament.bg