thumbnail

854-01-71 - Законопроект за изменение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

thumbnail

854-01-70 - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за храните

thumbnail

802-01-34 - Законопроект за изменение на Валутния закон

thumbnail

802-02-22 - Законопроект за изменение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове

thumbnail

802-01-33 - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за правната помощ

thumbnail

802-02-21 - Законопроект за ратифициране на Протокола за удължаване на срока на действие на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за научно-технологично сътрудничество, подписано на 4 януари 2008 г. във Вашингтон

thumbnail

802-01-32 - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация

thumbnail

802-02-20 - Законопроект за ратифициране на Споразумението относно прехвърлянето и взаимното използване на вноски в Единния фонд за преструктуриране

thumbnail

802-01-31 - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права

thumbnail

802-01-29 - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца

thumbnail

802-01-30 - Законопроект за предприятията на социалната и солидарна икономика

thumbnail

802-01-28 - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

thumbnail

802-02-19 - Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Организацията на Обединените нации по прехрана и земеделие (ФАО) за изграждане на Субрегионално техническо звено в гр. Бургас за оказване на съдействие на операциите по Проект "BlackSea4Fish", сключено чрез размяна на писма

thumbnail

802-01-27 - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни

thumbnail

802-01-26 - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение

За още от “Parliament.bg – Последни законопроекти” посетете www.parliament.bg