thumbnail

902-01-5 - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България

thumbnail

902-02-6 - Законопроект за ратифициране на Споразумението за преглед на многостепенното управление между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие

thumbnail

954-01-8 - Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс

thumbnail

902-02-5 - Законопроект за ратифициране на Протокола към Северноатлантическия договор относно присъединяването на Република Северна Македония

thumbnail

954-01-7 - Законопроект за допълнение на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове

thumbnail

954-01-6 - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча

thumbnail

902-02-4 - Законопроект за ратифициране на Изменението на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенцията по обществени поръчки на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 2 ноември 2017 г., подписано на 21 декември 2018 г.

thumbnail

954-01-5 - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето

thumbnail

902-02-3 - Законопроект за ратифициране на Допълнителното споразумение към Меморандума за разбирателство за поддръжка и експлоатация на CMS детектора между Министерството на образованието и науката на Република България и Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН) - Addendum № 10, подписано на 28 ноември 2018 г. в София

thumbnail

954-01-4 - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията

thumbnail

902-01-4 - Законопроект за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 г.

thumbnail

954-01-3 - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите

thumbnail

954-01-1 - Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс

thumbnail

954-01-2 - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане

thumbnail

902-01-3 - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт

За още от “Parliament.bg – Последни законопроекти” посетете www.parliament.bg