thumbnail

702-02-14 - Законопроект за ратифициране на Изменението на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за разработване на Стратегия за финансиране, укрепване на регулаторния капацитет и повишаване ефективността на предоставяните услуги в отрасъл "В и К" между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Международната банка за възстановяване и развитие от 23 февруари 2016 г., подписано на 2 ноември 2017 г.

thumbnail

754-01-80 - Законопроект за допълнение на Закона за закрила и развитие на културата

thumbnail

702-01-48 - Законопроект за изменение на Търговския закон

thumbnail

754-01-79 - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители

thumbnail

754-01-78 - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции

thumbnail

702-01-47 - Законопроект за Европейската заповед за разследване

thumbnail

702-01-46 - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия

thumbnail

702-01-45 - Законопроект за изменение на Закона за малките и средните предприятия

thumbnail

702-01-44 - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения

thumbnail

702-02-13 - Законопроект за ратифициране на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Македония

thumbnail

753-07-14 - ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

thumbnail

754-01-77 - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето

thumbnail

702-01-43 - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия

thumbnail

702-01-42 - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили

thumbnail

702-01-38 - Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2018 г.

За още от “Parliament.bg – Последни законопроекти” посетете www.parliament.bg