thumbnail

954-01-35 - Законопроект за изменение на Закона за адвокатурата

thumbnail

902-02-13 - Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие

thumbnail

954-01-34 - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения

thumbnail

954-01-33 - Законопроект за допълнение на Наказателния кодекс

thumbnail

954-01-32 - Законопроект за допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

thumbnail

902-01-21 - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите

thumbnail

953-03-35 - ЗИД на Закона за държавната собственост

thumbnail

954-01-31 - Законопроект за трюфелите

thumbnail

954-01-30 - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари

thumbnail

954-01-29 - Законопроект за допълнение на Закона за местните данъци и такси

thumbnail

954-01-27 - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта

thumbnail

902-02-12 - Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие ("Световна банка") за предоставяне на подкрепа за офис на Световната банка в Република България

thumbnail

954-01-28 - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация

thumbnail

954-01-26 - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди

thumbnail

954-01-25 - Законопроект за допълнение на Закона за държавната собственост

За още от “Parliament.bg – Последни законопроекти” посетете www.parliament.bg