thumbnail

853-13-26 - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство

thumbnail

854-01-83 - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата

thumbnail

854-01-82 - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство

thumbnail

854-01-81 - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство

thumbnail

802-02-26 - Законопроект за ратифициране на Актуализираното общо споразумение за създаване на рамка за управление и обвързаност с условия за Механизма за бежанците в Турция между държавите - членки на Европейския съюз, и Европейската комисия и образеца на сертификат за финансов принос

thumbnail

802-01-51 - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили

thumbnail

802-01-50 - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия

thumbnail

854-01-80 - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

thumbnail

853-03-80 - ЗИД на Наказателния кодекс

thumbnail

854-01-79 - Законопроект за допълнение на Закона за защита на потребителите

thumbnail

802-01-47 - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Българската народна банка

thumbnail

802-01-49 - Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2019 г.

thumbnail

802-01-45 - Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г.

thumbnail

802-01-48 - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

thumbnail

854-01-78 - Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс

За още от “Parliament.bg – Последни законопроекти” посетете www.parliament.bg