thumbnail

754-01-46 - Законопроект за защита при свръхзадълженост на физически лица

thumbnail

702-02-8 - Законопроект за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Кралство Мароко

thumbnail

754-01-45 - Законопроект за допълнение на Закона за лечебните заведения

thumbnail

753-19-8 - ЗИД на Закона за движението по пътищата

thumbnail

753-03-17 - ЗИД на Гражданския процесуален кодекс

thumbnail

702-01-9 - Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

thumbnail

702-01-8 - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси

thumbnail

702-01-7 - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Българската банка за развитие

thumbnail

754-01-44 - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на селскостопанското имущество

thumbnail

754-01-43 - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда

thumbnail

754-01-41 - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица

thumbnail

754-01-42 - Законопроект за изменение на Закона за радиото и телевизията

thumbnail

754-01-38 - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация

thumbnail

754-01-39 - Законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон

thumbnail

754-01-40 - Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда

За още от “Parliament.bg – Последни законопроекти” посетете www.parliament.bg