thumbnail

802-01-27 - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни

thumbnail

802-01-26 - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение

thumbnail

854-01-69 - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата

thumbnail

854-01-68 - Законопроект за допълнение на Закона за концесиите

thumbnail

802-02-18 - Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на помощни услуги в подкрепа на изготвянето на Планове за управление на речните басейни и на Планове за управление на риска от наводнения за Република България между Министерство на околната среда и водите и Международната банка за възстановяване и развитие

thumbnail

802-01-25 - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата

thumbnail

854-01-67 - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия

thumbnail

854-01-66 - Законопроект за допълнение на Закона за висшето образование

thumbnail

854-01-65 - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за задълженията и договорите

thumbnail

854-01-63 - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча

thumbnail

854-01-64 - Законопроект за личната помощ

thumbnail

854-01-62 - Законопроект за личната помощ

thumbnail

802-02-17 - Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Кралство Саудитска Арабия за избягване на двойното данъчно облагане по отношение на данъците върху доходите и предотвратяване на отклонението от данъчно облагане

thumbnail

854-01-58 - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление

thumbnail

854-01-61 - Законопроект за съсловната организация и дейността на психолозите в Република България

За още от “Parliament.bg – Последни законопроекти” посетете www.parliament.bg