IPConsulting BG

RSS

марка, патент, авторско право, дизайн, полезен модел, изобретение, интелектуална собственост, нарушения, регистрация и опозиция на марки

thumbnail

Номинации за Награда за принос в развитието на интелектуалната собственост

thumbnail

ЗАКОН ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПАЗАРИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

thumbnail

„Trademarks – oppositions“- bottlenecks in opposition proceedings

thumbnail

New book of publishing house IP Bulgaria – “Trade marks – oppositions”

thumbnail

Законопроект за представителите по индустриална собственост

thumbnail

Законопроект за изменение и допълнение на ЗАПСП дефинира режима на ползване и статута на осиротелите произведения

thumbnail

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

thumbnail

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1370/2011 НА КОМИСИЯТА от 21 декември 2011 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [ Горнооряховски суджук (Gornooryahovski sudzhuk) (ЗГУ)]

thumbnail

Das Projekt IPDEV

thumbnail

Ай Пи Консултинг печели дело, с което забранява действието на марка на Общността на UNILIVER на територията на Република България

За още от “IPConsulting BG” посетете ipconsulting.bg