Intellectual Property Planet

RSS

за интелектуалната собственост по света

thumbnail

Парфюми и изчерпване на права в Австрия

thumbnail

Споразумения между ЕС и Сингапур

thumbnail

Нови индивидуални такси за международни марки за Нова Зеландия

thumbnail

Иран ратифицира Локарнската класификация

thumbnail

Адидас спечели спор за марки в Япония

thumbnail

Меси спечели важно дело в Европа

thumbnail

Кой може да подава опозиции срещу европейски марки?

thumbnail

Кратки IP новини

thumbnail

Защити интелектуалната си собственост добре, за да можеш да я споделиш със света

thumbnail

Генералният адвокат на Европейския съд излезе със становище по делото KitKat

thumbnail

Мнение на Генералния адвокат на Европейския съд относно чл.3(a) от SPC Regulation

thumbnail

Афганистан се присъедини към Мадридския протокол

thumbnail

Световен ден на интелектуалната собственост - ролята на жените

thumbnail

Harley-Davidson спечели дело за 19 милиона долара в САЩ

thumbnail

MasterChef загуби опозиция във Великобритания

За още от “Intellectual Property Planet” посетете intellectualpropertyplanet.blogspot.com