thumbnail

КЗК: решението за продажбата на Нова

thumbnail

Сър Клиф Ричард срещу БиБиСи: баланс на чл.8 и чл.10 ЕКПЧ

thumbnail

Нарушения на задължения, произтичащи от правото на ЕС: България

thumbnail

Съд на ЕС: флагрантен отказ от правосъдие и изпълнение на европейска заповед за арест

thumbnail

Подготовката за оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС

thumbnail

Измененията на Закона за защита на личните данни по GDPR – внесени в парламента

thumbnail

Обединено кралство: OFCOM: доклад за състоянието на медиите Media Nations 2018

thumbnail

Тръмп в страната на свободните медии

thumbnail

Съвет на Европа: Препоръка Rec (2018)7 за зачитане, защита и изпълнение на правата на детето в цифровата среда

thumbnail

Идеята за чужди агенти в медиите

За още от “[Медийно право] [Нели Огнянова]” посетете nellyo.wordpress.com