IP институции и организации

ЕВРОПЕЙСКО ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО

СВЕТОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ (СОИС)

ОФИС ЗА ХАРМОНИЗАЦИЯ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР (OHIM)

ВЕДОМСТВО ЗА ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙН И ТЪРГОВСКИ МАРКИ НА БЕНЕЛЮКС

ВЕДОМСТВО НА ОБЩНОСТТА ЗА СОРТОВЕ РАСТЕНИЯBЕВРОАЗИАТСКО ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО

АФРИКАНСКА РЕГИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ (ARIPO)

ЕВРОПЕЙСКА БРАНД АСОЦИАЦИЯ (AIM)

МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ (AIPPI)

ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА МАРКА НА ОБЩНОСТТА (ECTA)

ЕВРОПЕЙСКА ФЕДЕРАЦИЯ НА ФАРМАЦЕВТИЧНИТЕ ИНДУСТРИИ И АСОЦИАЦИИ (EFPIA)

ЕВРОПЕЙСКИ ПАТЕНТЕН ИНСТИТУТ (EPI)

АСОЦИАЦИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ТЪРГОВСКИ МАРКИ (INTA)

МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА КОЛЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА АУДИОВИЗУАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ (AGICOA)

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВАТА НА КОМПОЗИТОРИТЕ И АВТОРИТЕ (CISAC)

МЕЖДУНАРОДНА ИЗПЪЛНИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ЛИЦЕНЗИРАНЕ ( LESI)

АСОЦИАЦИЯ НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ТЪРГОВСКИ МАРКИ В ЕВРОПА (MARQUES)

МЕЖДУНАРОДНА ФЕДЕРАЦИЯ НА АСОЦИАЦИИТЕ НА ИЗОБРЕТАТЕЛИТЕ

АЗИАТСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ (APIPA)

АСОЦИАЦИЯ НА ПАТЕНТНИТЕ АДВОКАТИ В АЗИЯ ( APAA)

ИНТЕРАМЕРИКАНСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ (ASIPI)

МЕЖДУНАРОДЕН АЛИАНС ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

АСОЦИАЦИЯ НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

СВЕТОВНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБТВЕНОСТ (WIPLA)

АВСТРАЛИЙСКИ СЪВЕТ ЗА АВТОРСКИ ПРАВА (ACC)

ОБЩЕСТВО ЗА АВТОРСКИ ПРАВА, АВСТРАЛИЯ (CSA)

АСОЦИАЦИЯ ЗА АВТОРСКИ ПРАВА, ИРЛАНДИЯ (CAI)

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, АВСТРАЛИЯ (IPRIA)

ИНСТИТУТ ЗА ПАТЕНТНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА ТЪРГОВСКИ МАРКИ, АВСТРАЛИЯ (IPTA)

ИНСТИТУТ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА ТЪРГОВСКИ МАРКИ В ХОНГ КОНГ (HKITMP)

СЪЮЗ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ НА АВСТРАЛИЯ И НОВА ЗЕЛАНДИЯ (IPSANZ)

АСОЦИАЦИЯ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ ПО ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ В БРАЗИЛИЯ (ABAPI)

БРАЗИЛСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ (ABPI)

КАНАДСКИ ИНСТИТУТ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ (IPIC)

АСОЦИАЦИЯ НА ПАТЕНТНИТЕ АДВОКАТИ В ЕСТОНИЯ (EPS)

АСОЦИАЦИЯ НА ПАТЕНТНИТЕ АДВОКАТИ В ГЕРМАНИЯ (РАК)

ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОНСУЛТАНТИТЕ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ИТАЛИЯ (OAIP)

ЦЕНТЪР ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ, ЯПОНИЯ

(IPCC)

МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ В ЯПОНИЯ (AIPPI-JAPAN)

АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ДИЗАЙНА В ЯПОНИЯ (JDPA)

ЯПОНСКИ ИНСТИТУТ ЗА ИЗОБРЕТЕНИЯ И ИНОВАЦИИ (JIII)

ЯПОНСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ (JIPA)

ЯПОНСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПАТЕНТНИТЕ АДВОКАТИ (JPAA)

ЯПОНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПАТЕНТНА ИНФОРМАЦИЯ (JAPIO)

ХОЛАНДСКИ ИНСТИТУТ ЗА ПАТЕНТНИ АДВОКАТИ (NOO)

ИНСТИТУТ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ ЮЖНА АФРИКА (SAIIPL)

АСОЦИАЦИЯ НА ПАТЕНТНИТЕ АДВОКАТИ В ШВЕЦИЯ (SIPF)

АСОЦИАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ (AIIP)

ИНСТИТУТ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ТЪРГОВСКИ МАРКИ (ITMA)

МЕЖДУНАРОДНА ФЕДЕРАЦИЯ НА МУЗИКАНТИТЕ (FIM)

МЕЖДУНАРОДНА ФЕДЕРАЦИЯ НА ЗВУКОЗАПИСНАТА ИНДУСТРИЯ (IFPI)

ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧАСТНИТЕ РАДИО И ТЕЛЕВИЗИОННИ ОПЕРАТОРИ

МЕЖДУНАРОДНО БЮРО НА АВТОРСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, УПРАВЛЯВАЩИ ПРАВАТА ЗА МЕХАНИЧЕН ЗАПИС И ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ (BIEM)

МЕЖДУНАРОДЕН СЪЮЗ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИОННО ИЗЛЪЧВАНЕ (EBU)

АРАБСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ (ASPIP)