Dropbox сканира за защитено с авторско право съдържание

По-голямата част от фирмите се справят с нарушаването на авторските права като деактивират или премахват съответния файл.  Dropbox се фокусира върху деактивирането на функцията за споделяне и съответно – запазването на файла. Ето защо, предвид тази информация, потребителите се замислят за надеждността на облака и услугите за  съхранение.

Програмата използва алгоритъм за криптографски начин за създаване на уникален идентификатор за всеки файл, качен на Dropbox. По този начин, когато се получи жалба за нарушаване на авторски права от  потребителя, Dropbox спира споделянето на съответния файл.

Разбираемо е, че потребителите са обезпокоени по отношение достъпа на Dropbox  до съдържанието на всички файлове в личните папки. Позицията на Dropbox е, че те уважават неприкосновеността на личния живот и потребителите, и че алгоритъмът  локализира файла по ID без да чете съдържанието му.

Източник: tech.firstpost.com