OHIM

RSS за секцията

Офис за хармонизация на вътрешния пазар
http://oami.europa.eu/

LESS EXPENSIVE TRADE MARK PROTECTION IN EUROPE

LESS EXPENSIVE TRADE MARK PROTECTION IN EUROPE

The fees of the Office of Harmonization of the Internal Market (OHIM) are going to be reduced. This decision was adopted by Member State ministers at the meeting of the EU Competitiveness Council in Brussels on 21 May. The European Commission is called on to work out the details of the fee reduction, in particular […]

DEFINITIVE OHIM WEBSITE AND E-MAIL ADDRESS

DEFINITIVE OHIM WEBSITE AND E-MAIL ADDRESS

Following the adoption of the new .eu top level domain name by the European Parliament in April 2002, the European Commission decided in January 2005 that all EU institutions, bodies and agencies would be identified on the Internet using third level domain names under ‘ .europa.eu’.   On 9 May 2006 , in line with […]

През 2009 г. OHIM намалява таксите до 40%

През 2009 г. OHIM намалява таксите до 40%

Президентът на OHIM Убо Де Боер посочи, че Ведомството е в привилегированата позиция да предлага услуги на сравнително ниски цени, чието търсене през последните години нараства правопропорционално на повишеното качество – „цената, която малките и средни предприятия плащат, за да придобият правна закрила върху своите търговски марки, представлява значително перо в техните разходи. Ето защо, […]

Повишената заявителска активност

Повишената заявителска активност

Повишената заявителска активност по отношение на марките и дизайна на Европейската общност се дължи както на ефективната работа на OHIM, така и на националните ведомства на страните - членки на Европейския съюз.

Повишената заявителска активност по отношение на марките и дизайна на Европейската общност се дължи както на ефективната работа на OHIM, така и на националните ведомства на страните - членки на Европейския съюз.
OHIM регистрира 500 000 - та марка на Общността

OHIM регистрира 500 000 – та марка на Общността

Събитие, което е резултат не само от неимоверното нарастване на броя на подадените заявки за регистрация на марки на Общността (само за последната година те достигнаха близо 90 000), но е показателно и за значителното намаляване на срока за тяхното разглеждане и експертиза.

Събитие, което е резултат не само от неимоверното нарастване на броя на подадените заявки за регистрация на марки на Общността (само за последната година те достигнаха близо 90 000), но е показателно и за значителното намаляване на срока за тяхното разглеждане и експертиза.
125 ANNIVERSARY OF THE SIGNING OF PARIS CONVENTION FOR THE PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY

125 ANNIVERSARY OF THE SIGNING OF PARIS CONVENTION FOR THE PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY

The Paris Convention for Protection of Industrial Property was signed in the French capital on 20 March, 1883 and is widely considered as the cornerstone of the international industrial property system. One of the main features of the treaty is that it establishes international standards requiring countries to apply the same level of protection to nationals of […]

Search for existence of earlier trademarks

Search for existence of earlier trademarks

Since the 10th of March 2008 the search for existence of earlier trademarks made by the national patents offices by application of Community Trade-Mark would be executed only after explicit request by the applicant.