OHIM

RSS за секцията

Офис за хармонизация на вътрешния пазар
http://oami.europa.eu/

Услугата eSearch plus набира популярност

Услугата eSearch plus набира популярност

Новата търсачка на OHIM, която комбинира данните от десет досегашни бази данни, eSearch plus, вече доказва своята популярност сред потребителите. След като пробната или “бета” версията на тази услуга заработва на сайта на OHIM през март тази година, около 2,000 потребители на ден преминават към нея. Като цяло, обратната връзка е силно положителна. eSearch plus […]

Онлайн подаване на опозиции - нова, по-бърза и опростена eлектронна услуга

Онлайн подаване на опозиции – нова, по-бърза и опростена eлектронна услуга

OHIM съобщи, че от март 2011 нова услуга за подаване на опозиции по електронен път е заменила съществуващия до момента електронен формуляр. Това ново решение е проектирано на базата на обратната информация, давана от потребителите през последните няколко години и разполага с няколко нови функции, привеждайки го в съответствие с други онлайн услуги като електронното […]

Промяна в практиката с уведомителните писма за публикуване на европейска марка

Промяна в практиката с уведомителните писма за публикуване на европейска марка

OHIM съобщи, че последните данни относно оптимизираността на дейността на организацията показват, че процесът на експертиза значително се е подобрил. Понастоящем, нова заявка се публикува в раздел A1 на Официалния Бюлетин в рамките на целевото време от 11 седмици. За … Нататък »

OHIM съобщи, че последните данни относно оптимизираността на дейността на организацията показват, че процесът на експертиза значително се е подобрил. Понастоящем, нова заявка се публикува в раздел A1 на Официалния Бюлетин в рамките на целевото време от 11 седмици. За … Нататък »
Висока активност при регистриране на марки на Общността

Висока активност при регистриране на марки на Общността

В месечния си информационен бюлетин от януари 2011г. OHIM отново съобщи, че заявките за регистрация на марки и дизайни на Общността силно са се увеличили през 2010г. След извършването на някои статистически корекции става ясно, че крайният резултат е  11% … Нататък »

В месечния си информационен бюлетин от януари 2011г. OHIM отново съобщи, че заявките за регистрация на марки и дизайни на Общността силно са се увеличили през 2010г. След извършването на някои статистически корекции става ясно, че крайният резултат е  11% … Нататък »
ЕК представи проект за регламент, насочен към укрепване на учредената през 2009 г. Европейска обсерватория за фалшифициране и пиратство, като повери нейните задачи на OHIM

ЕК представи проект за регламент, насочен към укрепване на учредената през 2009 г. Европейска обсерватория за фалшифициране и пиратство, като повери нейните задачи на OHIM

Ролята на Европейската обсерватория за фалшифициране и пиратство е установена през 2009 г., фокусирана предимно върху оперативни задачи, като организирането на обучения за митници, полиция, съдебната власт. В Обсерваторията е организирана база данни с национални и европейски съдебни практики, свързани с насърчаване на сътрудничеството между държавите, практически уязвими от фалшифициране и пиратство, използвани като криминални мрежи за производствени и дитрибуционни бази. Във […]

ОНІМ старитира услуга за автоматично генерирани сертифицирани копия на заявки и свидетелства за регистрация на марки на Общността

ОНІМ старитира услуга за автоматично генерирани сертифицирани копия на заявки и свидетелства за регистрация на марки на Общността

На 10 май, Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар ОНІМ стартира нова онлайн услуга, позволяваща на потребителите да получават автоматично генерирани сертифицирани  копия на заявки и свидетелства за регистрация на марки на Общността от базата данни CTM-ONLINE. Новата услуга е безплатна, много опростена за потребителя и цели усъвършенстване и разширяване опита на ползвателите на онлайн […]

Mihály Ficsor е новия председател на администранивния съвет на OHIM

Mihály Ficsor е новия председател на администранивния съвет на OHIM

Административния съвет на OHIM избра Mihály Ficsor, заместник-председател на Патентното ведомство на Унгария,  за свой нов председател, който официално ще встъпи в длъжност през януари 2011 година. Г-н Ficsor, който е национален представител на Унгария в административния съвет, беше избран с мнозинство от гласовете на националните представители на Административния съвет. Г-н Mihály Ficsor е добре познат в професионалните […]

Новото ръководство на OHIM засилва значението на информационните системи

Новото ръководство на OHIM засилва значението на информационните системи

OHIM за да спомогне за намаляване на различията при прилагането на търговските марки и дизайн, модернизиране на националните служби и ще направи нещата по-лесно за потребителите чрез стартирането на 7 нови проекта. Проектите са за създаването на база данни senority, инструменти за експертите извършващи проучвания, както и платформа за електронно обучение. ЕС националните служби ще бъдат […]

НОВИ ФОРМУЛЯРИ НА OHIM

От OHIM са публикували два нови формуляра, предназначени за улесняване процеса на извършване на промяна в базата данни на организацията на имена и адреси или изменение на данните относно патентния представител. Новите формуляри “Requesting changes of names and addresses“ и „Appointing/deleting/replacing representatives“ заместват досегашния „Recordal Application Form“. Тъй като са опростени и по-лесни за употреба, […]

ПРОМЕНИ В ПРОЦЕДУРИТЕ НА OHIM

ПРОМЕНИ В ПРОЦЕДУРИТЕ НА OHIM

OHIM представи редица промени в практиката си на прекъсване и удължаване на срокове, както и нови насоки в предоставянето на доказателства за използване по време на процедурите по възражение. Според новата политика на ведомството, ако спорещите страни искат прекратяване действието на патент, то ще става за период от една година. По време на прекратяването всяка […]