OHIM

RSS за секцията

Офис за хармонизация на вътрешния пазар
http://oami.europa.eu/

Наръчник за насрещни искове

В рамките на ревизията на Наръчника за практика по търговските марки, бе създадена Част E, Раздел 6, Глава 1 на Наръчника за насрещни искове. Този наръчник е напълно нов и цели да даде подробно описание на необходимите стъпки за подаване на насрещен иск пред Ведомството за европейски марки и дизайни. Насрещните искове, както е постановено в […]

Отхвърлено решение за недействителност на европейски промишлен дизайн

В своето решение Трети Апелативен Борд поддържа обжалването и анулира Решение за недействителност, с което се обявява недействителност на регистриран дизайн на Общността (‘RCD’), а именно европейски дизайн No.1 603 382-0001, за ‘комбайни’. Фактологични и правни обстоятелства Полска компания, Marzena Karczmarek, Agrotop-Kaczmarek, получава регистрация за промишлен дизайн за ‘комбайни’. В последствие, регистрираният промишлен дизайн става предмет […]

Езиков режим по време на процедурите пред Ведомството за европейски марки и дизайни

Обявената в информационния бюлетин на Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM от ноември 2012г. промяна в практиката, в смисъл, че при едностранни процедури заявителят и ведомството са обвързани от първия език на заявлението, независимо дали той е един от петте официални езика на Ведомството за европейски марки и дизайни, засега няма да влиза в […]

Марка на Общността – Kelstone, добрият пример

Малките и средни предприятия са гръбнака на системата за Марка на Общността , и специалистите от Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM искат да разберат как защитата на марки на Общността се отразява на малките компании, които се опитват да проправят своя път в световния пазар. Посещението в Kelstone, Белгия дава представа за всички […]

Среща на ANDEMA с Ведомството за европейски марки и дизайни

Делегация от Испанската национална асоциация за защита на търговските марки (ANDEMA) наскоро проведе среща с представители на Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM в Аликанте, с цел обсъждане на кръг от въпроси от сферата на интелектуалната собственост, засягащи техните членове. ANDEMA е асоциация с нестопанска цел, представляваща компании от различни сектори и разполага с […]

Семинар на OHIM за съдии от Португалия

Семинар на OHIM за съдии от Португалия

Ведомството за Европейски марки (OHIM) бе домакин на семинар за съдии по случаи с интелектуална собственост в своята централа в Аликанте, чийто фокус бе върху широк кръг теми, свързани със сферата на интелектуалната собственост. Участниците обсъдиха теми като историческата перспектива на създаването на Европейската търговска марка (марка на Общността) и съвместното и съществуване с национални […]

Фул хаус за EuroClass

Фул хаус за EuroClass

Всички национални ведомства в ЕС, включително Хърватска, вече са част от EuroClass. Последното европейско ведомство по интелектуална собственост – това на Латвия – се присъедини към проекта в края на декември 2012г. Инструментът EuroClass обединява класификационните бази данни (описания на стоки, услуги и термини) на всяко Участващо Ведомство (за търговски марки) с цел улесняване процеса […]

Полша и Ирландия се присъединиха към TMview

Полша и Ирландия се присъединиха към TMview

Търговските марки от патентните ведомства на Полша и Ирландия вече са добавени към инструмента за търсене Tmview, който предоставя свободен достъп до заявени и регистрирани търговски марки от редица водещи ведомства за интелектуална собственост. Последното разширяване прави 25 общия брой ведомства, които са направили своята информация за търговски марки, налична в Tmview. Освен Полша и […]

Декларация за намерение за свързване на TMview и Глобалната база данни за брандове

Декларация за намерение за свързване на TMview и Глобалната база данни за брандове

Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM и СОИС са публикували своята Декларация за намерение за свързване на TMview и Глобалната база данни за брандове на СОИС. Публикацията е в съответствие с Меморандума за разбирателство между OHIM и Международното бюро на СОИС, подписан на 17 юни 2011г.. Двете ведомства със задоволство заявяват, че възнамеряват да […]

10 години Дизайн на Общността

10 години Дизайн на Общността

2013г. бележи важен етап от историята на Ведомството за европейски марки и дизайни, тъй като тогава честваме заявяването на първия регистриран дизайн на Общността на 01/04/2003г. Оттогава до сега, последваха повече от 460 000 регистрации на дизайни, с ръст около 75 000 всяка година. За да се отбележи тази специална годишнина с възможно най-много професионалисти и експерти в […]