Изобретатели

Международна федерация на асоциациите на изобретатели

Международна федерация на асоциациите на изобретатели

http://www.invention-ifia.ch/ e-mail: gro.srotnevni-aifinull@aifi

Съюз на изобретателите в България

Съюз на изобретателите в България

Адрес: ул. „Раковски“ №108, ет.4, пощ.кутия 431, София-1000 телфакс: (02)987-85-98 Е-поща: ten.knil-cpnull@biu gb.vbanull@srotnevni Уебсайт: http://www.ubi.bg/