IP институции

IP институции и организации

IP институции и организации

ЕВРОПЕЙСКО ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО СВЕТОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ (СОИС) ОФИС ЗА ХАРМОНИЗАЦИЯ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР (OHIM) ВЕДОМСТВО ЗА ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙН И ТЪРГОВСКИ МАРКИ НА БЕНЕЛЮКС ВЕДОМСТВО НА ОБЩНОСТТА ЗА СОРТОВЕ РАСТЕНИЯBЕВРОАЗИАТСКО ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО АФРИКАНСКА РЕГИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ (ARIPO) ЕВРОПЕЙСКА БРАНД АСОЦИАЦИЯ (AIM) МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ (AIPPI) ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА […]

Национални патентни ведомства

Национални патентни ведомства

ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА АВСТРИЯ ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА АВСТРАЛИЯ ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА АЗЪРБЕЙДЖАН ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА АЛБАНИЯ ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА АРЖЕНТИНА ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА АЛЖИР ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА БЕЛГИЯ ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА БЕЛАРУС ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА БОСНЯ И ХЕРЦЕГОВИНА ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА БРАЗИЛИЯ ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА БЪЛГАРИЯ ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА ВИЕТНАМ ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА ГЕРМАНИЯ ПАТЕНТНО […]

Комисия за Защита на Конкуренцията

Комисия за Защита на Конкуренцията

 Телефон: (02) 988 40 70 Факс: (02) 980 73 15 e-mail: gb.cpcnull@nimdacpc web-site:http://www.cpc.bg/public/index.php

Дирекция “Авторско право и сродни права” към Министерство на Културата и Туризма

Дирекция “Авторско право и сродни права” към Министерство на Културата и Туризма

Адрес: бул.“Ал. Стамболийски“ №17 Тел. 94 00 821 Web-site: http://www.culture.government.bg/str7.html

Върховен Административен Съд

Върховен Административен Съд

Адрес: София 1301, бул.“Александър Стамболийски“ 18 Телефони за връзка: 02 988 49 02; (03, 04, 06, 07) факс: 02 981 87 51 e-mail: gb.tnemnrevog.casnull@moorsserp_SAV web-site: http://www.sac.government.bg/home.nsf/vPagesLookup/home~bg

Софийски Градски Съд

Софийски Градски Съд

Aдрес: София 1000, Витоша 2 телефон: 02/9219788, 02/9219332 факс: 02/9813740 E-mail: gb.mttnull@truocfos