Документи

20110301141542370

20110301141542370

20110301141255342

20110301141255342

20110301140900411

20110301140900411

20110301140632665

20110301140632665

20110301135552856

20110301135552856

20110301135540631

20110301135540631

20110301135524830

20110301135524830

Министерски съвет прие Изменения и допълнения на Тарифата за таксите, които се събират от Патентно Ведомство, промените влизат в сила от 19 април.

Министерски съвет прие Изменения и допълнения на Тарифата за таксите, които се събират от Патентно Ведомство, промените влизат в сила от 19 април.

Нова Инструкция за обучение, изпит и регистрация на ПИС

Нова Инструкция за обучение, изпит и регистрация на ПИС

На 01.07.2010 г. бе утвърдена Инструкция за обучение, изпит и регистрация на представители по индустриална собственост. Новата инструкция влиза в сила от деня на утвърждаването й.