Документи

Председателят Веселинов крие кой му пише законопроектите, които в последствие са оказаха лоши и претърпяха пълна промяна

Отговор от Председателя на Патентното ведомство на запитване на тема: „Кой пише законопроекти в Патентно ведомство и колко му плащат за това?“  

Информация от Председателя Веселинов за изпита за кандидати за представители по Индустриална собственост

Информация от Председателя Веселинов за изпита за кандидати за представители по Индустриална собственост

Официален отговор от председателя на Патентното ведомство относно изпит за кандидати за представители по Индустриална собственост.

Списък на специалисти, които могат да се назначават в изпитните комисии за провеждане на изпити за представители по Индустриална собственост утвърден със заповед № 696 / 29.10.2012 г.

Списък на специалисти, които могат да се назначават в изпитните комисии за провеждане на изпити за представители по Индустриална собственост утвърден със заповед № 696 / 29.10.2012 г.

Зорка Милева – Патентно ведомство Цанка Петкова – Патентно ведомство Бойка Спасова – Патентно ведомство Венета Шамандура – Патентно ведомство Венета Василева – Патентно ведомство Мариана Цвяткова – Патентно ведомство Магдалена Радулова – Патентно ведомство Златина Бучукова – Патентно ведомство Мая Филипова – Патентно ведомство Методи Шамов – Патентно ведомство Вася Германова – представител по […]

Искане за достъп до обществена информация – кой пише законопроекти в Патентно ведомство и колко му плащат за това

На 27.11.2012 година Господин Иван Иванов, координатор на Националния портал за интелектуална собственост www.ipbulgaria.bg внесе в деловодството на Патентното ведомство заявление за достъп до обществена информация. Той е  депозирал документа  с цел  да получи информация кой пише законопроекти в Патентно ведомство и колко му плащат за това. http://ipbulgaria.bg/files/2013/01/20130116150333526.pdf

Частните патентни представители - извън Селскостопанска академия

Частните патентни представители – извън Селскостопанска академия

Странна наредба на Селскостопанска академия въвежда несъществуваща категория патентни представители – според наредбата  научните работници и институти от Академията трябва да не използват услугите на частни патентни представители, което предполага, че трябва да се използват услугите на „НЕ Частните патентни представители“, които може би са „държавни“ или „селскостопански“. Интересно е това схващане на Селскостопанска академия […]

Къде да открием декларациите на служителите в Патентно ведомство

Къде да открием декларациите на служителите в Патентно ведомство

Редакционния съвет на Национален портал за интелектуална собственост www.ipbulgaria.bg се опита да открие декларациите на служителите в Патентно ведомство , но това се оказа задача с повишена трудност. Изпратихме до тях следното запитване:

Драги колеги, приятели и близки, не мога с радост да не споделя с всички вас, че вече 30 години съм в защитата на индустриалната собственост!

Драги колеги, приятели и близки, не мога с радост да не споделя с всички вас, че вече 30 години съм в защитата на индустриалната собственост!

БПВ - Производства в отдел спорове (03.01.2012г.)

БПВ – Производства в отдел спорове (03.01.2012г.)

Заключение на вещите лица от тройна маркова експертиза (Гр. дело №1119/11 - Административен съд - София)

Заключение на вещите лица от тройна маркова експертиза (Гр. дело №1119/11 – Административен съд – София)

БПВ – Писмо изх.№94-00-809, 31.05.2011г.

БПВ – Писмо изх.№94-00-809, 31.05.2011г.