Проучване и анализ на заявки и регистрации на промишлени дизайни в клас 6 (Локарнска класификация) – Мебели, за България”

Проучване и анализ на заявки и регистрации на промишлени дизайни в клас 6 (Локарнска класификация) – Мебели, за България”

Лора Добрева студент по Интелектуална собственост в Университет за национално и световно стопанство   1.Цел на проучването Целта на настоящото проучването е да се проследи заявителската и патентна активност на българските фирми в клас 6 (Мебели), от Локарнската класификация за период от 5 години чрез набиране на данни от информационни източници за подадени заявки и  […]

Покана за "Moulin Rouge!"

Покана за „Moulin Rouge!“

Американският Университет в България с подкрепата на Американскaта търговска камара, любезно ви канят на представленията на мюзикъла Moulin Rouge!, който стана известен с филма, спечелил Оскар през 2001 година с Никол Кидман и Ивън Макгрерър. За първи път оркестър от 30 души ще изкуства в едно – актьорска игра и танц, с магията на живата […]

Конкурс за есе, организиран от Комисията за защита на конкуренцията

Конкурс за есе, организиран от Комисията за защита на конкуренцията

Комисията за конкуренцията организира по случай своята двадесет годишнина национален конкурс за студентско есе. Темата може да бъде избрана измежду: 1. Конкуренцията – ключ към благосъстоянието на обществото; 2.Конкуренция и глобализация – предизвикателствата пред българската икономика; 3.Конкуренцията – право или задължение ; В конкурса могат да вземат участие студенти от всички български висши учебни заведения, […]

Сравнение между Мадридска система за международна регистрация и Марка на Общността

Сравнение между Мадридска система за международна регистрация и Марка на Общността

 Михаела Михайлова Системата за международна регистрация на марките е регламентирана от две спогодби : Мадридска спогодба за международна регистрация на търговските марки от 1891 година и Протокол относно Мадридската спогодба, който е приет през 1989 година и влиза в сила през 1996. България членува от 1995 година в Спогодбата и от 2001 година в Протокола. […]

Проучване на Дизайните на Общността на фирма Burberry

Проучване на Дизайните на Общността на фирма Burberry

     Михаела Михайлова 1.История на Burberry: Томас Бърбъри е 21-годишен  манифактурен чирак, когато открива малък магазин за дрехи  в Basingstoke, Хемпшир, Англия. Ангажиментът към качество и иновации в платовете печели на Бърбъри  много верни последователи. До 1870 г. магазинът се превръща в търговски център. Наричайки се Thomas Burberry&Sons, бизнесът се разраства и през 1891 отваря […]

Казус за нарушени права на индустриална собственост

Казус за нарушени права на индустриална собственост

Николай Петров Ганчев Казус за нарушени права на индустриална собственост Настоящата разработка редставлява описание и анализ на решение на Съда на Европейските общности по отношение на спор между притежателя на марката “Christian Dior” – Christian Dior couture SA, Vincent Gladel и Société industrielle lingerie (SIL) от една страна, а от друга Copad SA, който в […]

„Малки раници за клетки” или синтетично функционизиране на живи клетки

„Малки раници за клетки” или синтетично функционизиране на живи клетки

Николай Петров Ганчев   Кратко представяне на Масачузетския Технологичен Институт (МТИ) и авторите на труда за технологията „Малки раници за клетки” Масачузетският технологичен институт (на английски: Massachusetts Institute of Technology) е американски частен университет в Кембридж, Масачузетс в непосредствена близост до Бостън. Основан е през 1861 година. Университетът е едно от най-елитните училища в света […]

Платени стажове в OHIM

Платени стажове в OHIM

Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар със седалище Аликанте, Испания, организира два пъти в годината платени стажове в областта на индустриалната собственост и по-специално в областта на промишления дизайн и марките. Завършено висше образование; предишен опит в областите, в които работи Ведомството; владеенето на един от езиците на Европейския съюз и познания по един от […]

КАК НОВИЯТ ЗАКОН ЗА ПАТЕНТИТЕ И РЕГИСТРАЦИЯТА НА ПОЛЕЗНИ МОДЕЛИ ПОМАГА НА БИЗНЕСА

КАК НОВИЯТ ЗАКОН ЗА ПАТЕНТИТЕ И РЕГИСТРАЦИЯТА НА ПОЛЕЗНИ МОДЕЛИ ПОМАГА НА БИЗНЕСА

  Създаването на доста различна като процедури законова уредба бе продиктувано от необходимостта да се даде възможност на предприятията в страна и на външните инвеститори да получават по-бързо защитни документи, за да могат да реализират във формираната в България вече 17 години конкурентна среда своите нови технически разработки. Всъщност, реализацията на потенциала на българските изобретатели […]

УНИВЕРСИТЕТЪТ "РОБЪРТ ШУМАН" В СТРАСБУРГ ПРЕДЛАГА УНИКАЛНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

УНИВЕРСИТЕТЪТ „РОБЪРТ ШУМАН“ В СТРАСБУРГ ПРЕДЛАГА УНИКАЛНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

УНИВЕРСИТЕТЪТ „РОБЪРТ ШУМАН“ В СТРАСБУРГ ПРЕДЛАГА УНИКАЛНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ      Интелектуалната собственост се превръща все повече и повече в един от най-важните фактори за развитие на бизнеса. В последните години наблюдаваме и промяна във възприятието ни за нейните обекти- патентите, търговските марки, промишления дизайн, авторските права и т.н […]