КЗК

RSS за секцията

Комисия за защита на конкуренцията
http://www.cpc.bg/

САНКЦИИ НА КЗК

САНКЦИИ НА КЗК

САНКЦИИ НА КЗК ЗА ЗАБЛУЖДАВАЩА РЕКЛАМА На “Интерснак България“ ЕООД и “Публисис“ АД са наложени имуществени санкции в размер съответно от 246 180 лв. и 172 225 лв. За извършено нарушение по чл. 32, ал. 2, във връзка с чл. 33, ал. 1 от ЗЗК. Мотото на рекламата «От нашето по-хубаво няма» е като ядките […]

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОПРЕДЕЛИ СЪСТАВА НА КЗК

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОПРЕДЕЛИ СЪСТАВА НА КЗК

На 21 Май, 2009г. Народното Събрание  на основание чл. 84, т.8 и чл. 86, ал.1 от Конституцията на Република България и чл.4 и 5, ал.1 от предходните и заключителни разпоредби от Закона за защита на конкуренцията, избра: 1. Петко Георгиев Николов за председател на Комисията за защита на конкуренцията с мандат 6 години. 2. Александър Димов […]

Комисията за защита на конкуренцията наложи санкции

Комисията за защита на конкуренцията наложи санкции

Комисията за защита на конкуренцията глоби Сервиз комплект с 30 000 лв. за имитация на пакетирано кафе Комисията за защита на конкуренцията КЗК наложи имуществена санкция в размер на 30 000 лв. на „Сервиз комплект” ЕООД, гр. Казанлък за извършено нарушение по чл. 33, ал. 2 от Закона за защита на конкуренцията ( ЗЗК ). […]

Новият ЗЗК влезе в сила

Новият ЗЗК влезе в сила

Законът бе изготвен от Комисията за защита на конкуренцията в сътрудничество с Италианския орган по конкуренция, тунинг партньор по проект по програма ФАР на ЕС.

Законът бе изготвен от Комисията за защита на конкуренцията в сътрудничество с Италианския орган по конкуренция, тунинг партньор по проект по програма ФАР на ЕС.