КЗК

RSS за секцията

Комисия за защита на конкуренцията
http://www.cpc.bg/

Хюндай е сключл споразумения с дилъри

Хюндай е сключл споразумения с дилъри

Хюндай е сключл забранени споразумения с дилъри и сервизи Комисията за защита на конкуренцията, с определение, предяви на „Индустриал комерс” ЕООД, „Хюндай Лизинг“ ЕАД, „Алексиев“ ЕООД, „Технокар“ ЕООД, „Кармобил“ ЕООД, „Каби Кар“ ЕООД и ЕТ „Мототехника Христов” твърдение за извършено нарушение по чл. 15, ал. 1 от ЗЗК и чл. 101, ал. 1 от ДФЕС, […]

Производство по инициатива на "АСА 2000"

Производство по инициатива на „АСА 2000“

Комисията за защита на конкуренцията образува открито производство по инициатива на „АСА 2000“ ООД По искане на „АСА 2000“ ООД на 22.06.2012 г. Комисията за защита на конкуренцията образува производство срещу „АССА 2000“ ЕООД – производител на рекламни продукти, с предмет забрана за нелоялна конкуренция. „Стилстрой – Трейдинг“ ЕООД сезира КЗК срещу „Логос Трейд“ ООД […]

БТК АД не е извършила нарушение

БТК АД не е извършила нарушение

БТК АД не е извършила нарушение Решение № АКТ-671-19.06.2012 Дата на решение: 19.06.2012 г. Произнасяне: прекратява производството(по отношение на „Анонс 94” АД, „Диана Кабел ТВ” ООД, „Кракра” АД, „Панорама” ООД, „Скай -ТВ -Карлово” ЕООД, „Телекабел” АД поради оттегляне на исканията от дружествата. ) – ; установява, че не е извършено нарушение() – „БТК“ АД; Правно […]

Наредбата за работа с медикаменти

Наредбата за работа с медикаменти

Наредбата за работа с медикаменти от позитивния лекарствен списък ограничава стопанската инициатива на аптеките Комисията за защита на конкуренцията изготви становище по искане на Българския фармацевтичен съюз относно съответствието с правилата на конкуренцията на чл. 5, ал. 4 от Наредбата за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, условията, правилата и критериите за включване, […]

Среща на европейските ведомства по конкуренция

Среща на европейските ведомства по конкуренция

Председателят на КЗК ще участва в годишната среща на европейските ведомства по конкуренция в Естония Председателят  на Комисията за защита на конкуренцията – г-н Петко Николов ще вземе участие в годишната среща на европейските ведомства по конкуренция (ЕСА), която ще се проведе на 20-21 юни в гр.Талин, Естония. Целта на срещата, на която ще присъства […]

Брускети Марети - санкционирани

Брускети Марети – санкционирани

Брускети Марети – санкционирани за заблуждаваща реклама Петчленен състав на Върховния административен съд потвърди решение на Комисията за защита на конкуренцията, с което е установено нарушение по чл. 32, ал. 2, във връзка с чл. 33, ал. 1 от ЗЗК от страна на «Итал Фууд Индъстри» АД, гр. Шумен и е наложена имуществена санкция от […]

Санкция на „Тъканна банка САДАСА 2007”

Санкция на „Тъканна банка САДАСА 2007”

КЗК наложи санкция от 20 600 лв. на „Тъканна банка САДАСА 2007” Комисията за защита на конкуренцията установи нарушение по чл. 32, ал.1, във връзка с чл.33 от ЗЗК, от страна на „Тъканна банка САДАСА 2007” ЕООД и наложи имуществена санкция на дружеството от 20 600 лв. „Тъканна банка САДАСА 2007” се занимава с вземане, […]

КЗК наложи санкция на Белополски ООД

КЗК наложи санкция на Белополски ООД

КЗК наложи санкция за нелоялна конкуренция на Белополски ООД Комисията за защита на конкуренцията установи извършено нарушение по чл. 29 от ЗЗК от страна на Белополски ООД и наложи имуществена санкция в размер на 2 730 лв. Проучването установи, че ответното дружество в продължение на два месеца е представяло на сайта си снимки на продукти […]

КЗК наложи санкция за заблуждаваща реклама

КЗК наложи санкция за заблуждаваща реклама

Комисията за защита на конкуренцията установи извършено нарушение по чл. 32, ал. 1, във връзка с чл. 33 от ЗЗК, от страна на „EU Business Services” Ltd, Западни Индии. КЗК наложи имуществена санкция на дружеството в размер на 50 000 лв. Производството е образувано по искане на „Травъл Тайм България” ЕООД по повод заблуждаващи електронни съобщения, […]

КЗК наложи санкции за имитация на млечни продукти

КЗК наложи санкции за имитация на млечни продукти

КЗК наложи санкции за имитация на млечните продукти „Боженци” и за нелоялно привличане на клиенти Комисията за защита на конкуренцията установи извършени нарушения по чл. 35, ал. 1, чл. 36, ал. 1 и чл. 29 от ЗЗК от страна на „ГЕРМА 95” ЕООД, гр. София и наложи три имуществени санкции по 166 880 лв. КЗК постанови […]