КЗК

RSS за секцията

Комисия за защита на конкуренцията
http://www.cpc.bg/

Производство срещу ВиК Стенето - Троян

Производство срещу ВиК Стенето – Троян

Комисията за защита на конкуренцията образува  производство срещу ВиК Стенето – Троян Производство № КЗК/786/2013 На 4.07.2013 г.Комисията за защита на конкуренцията образува открито производство, по искане на „Лесопласт“АД срещу „ВиК Стенето“ЕООД – Троян с предмет злоупотреба с монополно или господстващо положение. Нелоялна конкуренция по смисъла на Закона за защита на конкуренцията ( ЗЗК ) […]

еРау или iPay

еРау или iPay

еРау или iPay В Комисия за защита на конкуренцията е образувано производство по искане на „Ипей“ АД, за установяване на евентуално извършени нарушения от страна на „Интеркарт Файнанс” АД, гр. София. еРау или iPay В искането си молителят счита, че поведението на „Интеркарт Файнанс” АД попада и под общата забрана за нелоялна конкуренция, чрез използването […]

На Бизнес Маркетинг Къмпани е наложена санкция

На Бизнес Маркетинг Къмпани е наложена санкция

На Бизнес Маркетинг Къмпани е наложена санкция от 2560 лева В Комисия за защита на конкуренцията е образувано производство за проучване на евентуално извършено нарушение по от страна на „Бизнес Маркетинг Къмпани“ ЕООД /„Ви Ай Би ЕС” ЕООД / . От събраните доказателства е видно, че автор на дизайна и текстовата презентация на „АССА 2000” […]

Служба по трудова медицина се възползва по недобросъвестен начин от поверителна информация

Служба по трудова медицина се възползва по недобросъвестен начин от поверителна информация

В Комисия за защита на конкуренцията е образувано производство по искане на „Хелт Енд Сейфти” ООД – Служба по трудова медицина, гр. София, за установяване на евентуално извършени нарушения от страна на СТМ „Медилавор” ЕООД, гр. Пловдив и Хилда Христова. Услугите, които СТМ „Хелт Енд Сейфти” ООД предлага са текущо обслужване за условията и реда […]

Среща на Междуправителствена група

Среща на Междуправителствена група

Среща на Междуправителствена група от експерти по конкурентно право Председателят на КЗК – г-н Петко Николов, участва в Тринадесетата среща на Междуправителствената група от експерти по конкурентно право към УНКТАД, която се провежда от 8 до 10 юли в Женева, Швейцария. Целта на конференцията е да бъдат идентифицирани насоки и практически начини за предаване на […]

КЗК прие секторен анализ на пазарите на производство, търговия, пренос и снабдяване с електрическа енергия

КЗК прие секторен анализ на пазарите на производство, търговия, пренос и снабдяване с електрическа енергия

Комисията за защита на конкуренцията прие секторен анализ на конкурентната среда на пазарите на производство, търговия, пренос и снабдяване с електрическа енергия в Република България. Анализът изследва характеристиките и функционирането на всяко от нивата на вертикално интегрирания пазар на електроенергия, като се съсредоточава върху проблемите, които биха могли да възпрепятстват развитието на свободен и конкурентен […]

МобилТел привлича клиенти по нелоялен начин

МобилТел привлича клиенти по нелоялен начин

МобилТел привлича клиенти по нелоялен начин Комисията за защита на конкуренцията установи извършено нарушение по чл. 36, ал. 2 от ЗЗК, от страна на „Мобилтел” ЕАД и наложи имуществена санкция в размер на 440 049 лв. Производството е образувано по искане на „Национално сдружение на малки и средни кабелни оператори ТВ Клуб 2000” (НСМСКО), гр. София.МобилТел […]

Нелоялна конкуренция между търговци на офис техника

Нелоялна конкуренция между търговци на офис техника

Нелоялна конкуренция между търговци на офис техника и консумативи В Комисия за защита на конкуренцията е образувано производство по искане на „Ти Ен Си“ ЕООД, гр. София, срещу „Арбикас“ ООД, гр. София, за установяване на евентуално извършени нарушения, налагане на предвидените от закона санкции и прекратяване на нарушението. Подателят на искането твърди, че през месец […]

Порше БГ и Порше Клуб Монтана уреждат споровете

Порше БГ и Порше Клуб Монтана уреждат споровете

Порше БГ и Порше Клуб Монтана уреждат споровете си чрез преговори В Комисия за защита на конкуренцията е образувано производство по искане на „Порше БГ” ЕООД с твърдения за евентуално извършено нарушение от „Порше Клуб Монтана” ООД, с. Дълги дел . Искането е за постановяване прекратяване на нарушението, както и налагане на предвидените в закона […]

Идеал Стандарт срещу Рока България

Идеал Стандарт срещу Рока България

Идеал Стандарт внесе иск в Комисията за защита на конкуренцията срещу Рока България Производство № КЗК/745/2013 На 27.06.2013 г. Комисията за защита на конкуренцията образува открито производство, по искане на „Идеал Стандарт-Видима“АД срещу „Рока България“АД с предмет забрана за нелоялна конкуренция. Още новини от Комисията за защита на конкуренцията Ален мак обвинява в нелоялна конкуренция […]