• НовиниВсички | 

  нелоялните практики

  Разлики в качеството на хранителните продукти

  Комисията дава насоки на държавите членки за по-ефективно противодействие на нелоялните практики В съответствие с обявеното от председателя Юнкер в речта за състоянието на Съюза Комисията публикува набор от насоки относно прилагането на законодателството на ЕС в областта на храните и защитата на потребителите във връзка с разликите в качеството на продуктите. Насоките ще подпомагат […]

  ЕП подкрепи плановете горите да поглъщат повече CO2

  ЕП подкрепи плановете горите да поглъщат повече CO2

  В сряда Парламентът подкрепи плановете за засилване на капацитета на горите за поглъщане на CO2 и намаляване на парниковите газове с цел борба с климатичните промени. Евродепутатите одобриха законодателно предложение, според което държавите от ЕС трябва да гарантират баланс между емисиите и поглъщането на CO2. Евродепутатите подсилиха тези разпоредби, като добавиха, че държавите членки трябва […]

  Министерският съвет прие Наредба за представителите по индустриална собственост

  Министерският съвет прие Наредба за представителите по индустриална собственост

  С Постановление № 161 от 4 август 2017 г. Министерски съвет прие Наредба за представителите по индустриална собственост, която урежда професията като „регулирана“ по смисъла на Закона за признаване на професионалните квалификации. Регламентират се редът и условията за придобиване на професионална квалификация и упражняването на професията в България. Предвидени са разпоредби за провеждането на обучение […]

  Коментар към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закон за марките и географските означения

  Коментар към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закон за марките и географските означения

  Предложеният законопроект не е съобразен с приложимото Европейско законодателство, а именно Регламент (ЕС) No 1151/2012 г. и действалите преди него Регламент (ЕИО) No 2081/92 на Съвета от 14 юли 1992 г. и Регламент (ЕО) No 510/2006. Има абсолютно разминаване както терминологично, така и в правните последици на дадените предложения за решение на този проблем в […]

  Стоките по-дълготрайни и по-лесни за ремонт - препоръки на ЕП

  Стоките по-дълготрайни и по-лесни за ремонт – препоръки на ЕП

  В своето пленарно заседание от 4 юли, Европейският парламент излезе със становище, че Европейската комисия, държавите членки и производителите трябва да предприемат мерки, с които да гарантират на потребителите достъп до висококачествени и подлежащи на поправка и модернизиране продукти. Освен това ЕП иска да насърчи по-дългия жизнен цикъл на продуктите чрез справяне с т.нар. програмирано […]