Архив: 18 юни 2018

Становище относно нов Закон за марките и географските означения

Становище относно нов Закон за марките и географските означения

С Т А Н О В И Щ Е  От: БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ГРУПА НА МЕЖДУНАРОДНАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА  НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ Относно:  КОНСУЛТАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЕМАНЕ НА НОВ ЗАКОН ЗА МАРКИТЕ И ГЕОГРАФСКИТЕ ОЗНАЧЕНИЯ (ЗМГО) УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ, Българската национална група на Международната асоциация за закрила на интелектуалната собственост (БНГ на AIPPI) е сдружение с нестопанска […]