Архив: 13 Ное. 2014

Производство за проучване на VIVACOM

Производство за проучване на VIVACOM

КЗК образува производство за проучване на евентуално извършено нарушение от VIVACOM Комисията за защита на конкуренцията образува производство за проучване на евентуално извършено нарушение по повод постъпило писмо от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с приложено към него писмо от г-н А. Стоевски, в което се излагат твърдения за нелоялна търговска практика от страна […]

ЗАКОН ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПАЗАРИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Част първа. ОБЩА ЧАСТ Глава първа.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този закон се уреждат: редът за прилагане на пазарните мерки, включени в Общите организации на пазарите (ООП) на земеделски продукти на Европейския съюз; мерките за държавно подпомагане, които са част от Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз; функциите на органите и организациите, които са […]