Архив: декември, 2013

Проучване за познанията и поведението на европейските граждани във връзка с интелектуалната собственост

Проучване за познанията и поведението на европейските граждани във връзка с интелектуалната собственост

"ИС е един от най-ценните активи на Европа, както става ясно от проучването, който същевременно често бива застрашен. Европейските граждани не се чувстват отговорни да защитават ИС, особено когато другите не споделят едни и същи ценности и не гарантират спазването на правилата или адаптирането им към очакванията на хората. Надяваме се тези констатации да подкрепят нашите колективни усилия в борбата срещу нарушенията на ИС, в която всеки има своята роля.“ - Антонио Кампинос, председател на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (OHIM)

"ИС е един от най-ценните активи на Европа, както става ясно от проучването, който същевременно често бива застрашен. Европейските граждани не се чувстват отговорни да защитават ИС, особено когато другите не споделят едни и същи ценности и не гарантират спазването на правилата или адаптирането им към очакванията на хората. Надяваме се тези констатации да подкрепят нашите колективни усилия в борбата срещу нарушенията на ИС, в която всеки има своята роля.“ - Антонио Кампинос, председател на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (OHIM)
Насоки относно практиката на Ведомството за европейски марки и дизайни

Насоки относно практиката на Ведомството за европейски марки и дизайни

Проектът на Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM да трансформира своите настоящи Наръчници и Насоки в нов комплект от актуализирани Насоки, който ще бъде уникален източник на информация относно практиката на OHIM, изпълни поредна важна стъпка. На 4 декември 2013г., Президентът на Ведомството прие Работен пакет 1 на новите Насоки. Те ще бъдат публикувани на […]

Иск срещу ФАКТОР И.Н. АД

Иск срещу ФАКТОР И.Н. АД

Колективен иск срещу ФАКТОР И.Н. АД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ уведомява всеки заинтересован потребител, че е предявила колективен иск срещу „ФАКТОР И.Н.“АД за преустановяване прилагането и отстраняването на клаузата на чл.7, ал.1 и ал.2 и чл.9 от раздел V. „Неизпълнение, Неустойки, Предсрочна изискуемост на кредита.“в „Договор за микрокредит“, предлаган от „ФАКТОР И.Н.“АД, които КЗП […]

Бюлетин Патентно Ведомство юни-декември 2013г

Бюлетин Патентно Ведомство юни-декември 2013г

Патентно Ведомство отмени регистрацията на марка JUMEIRAH, рег. №60076, собственост на фирма „ДЖЕТ СЕТ” ЕООД, Бургас. Отмяната е във връзка с чл.25 от ЗМГО и се отнася за всички класове, за които марката е била регистрирана, а именно: клас 35: реклама; управление на търговски сделки; търговска администрация; административна дейност; клас 41: образование; обучение; развлечение, спортна […]

База данни с патенти за 15 милиона химични структури стана публична

База данни с патенти за 15 милиона химични структури стана публична

Наскоро запасът в интернет от безплатна информация, свързана с химията се увеличи значително. Европейският институт по биоинформатика (EBI) е пуснал уеб сайта www.surechembl.org, който позволява на всяко лице да търси сред 15 милиона химични структури, извличани автоматично чрез софтуер за извличане на данни от патенти, публикувани по цял свят. Инициативата прави обществено достъпна база данни […]

Новини за марки LEXUS и Happy

Новини за марки LEXUS и Happy

Патентно Ведомство отмени регистрацията на марка LEXUS, рег. №47662, собственост на фирма „MУЛТИЕЛЕКТРОНИКС ” АД, София. Отмяната е във връзка с чл.25 от ЗМГО и се отнася за всички класове, за които марката е била регистрирана, а именно: клас 09: апарати за записване, предаване или възпроизвеждане на звук или образ; магнитни носители на данни, записващи […]

ТЕНДЕНЦИИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО, РЕГУЛИРАЩО ОПАКОВАНЕ И ЕТИКЕТИРАНЕ НА ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ

ТЕНДЕНЦИИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО, РЕГУЛИРАЩО ОПАКОВАНЕ И ЕТИКЕТИРАНЕ НА ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ

„тютюнът е единственият законен потребителски продукт, който убива, когато се използва точно, както е предвидено от производителя” Световна Здравна Организация През 2011-та година Австралия приема Закон за опростените опаковки на тютюневите изделия (the Tobacco Plain Packaging Act 2011). Законът задължава всички тютюневи изделия, които се продават в Австралия, считано от 01.12.2012 да бъдат опаковани само […]

Новини БПВ

Новини БПВ

В брой 10/2013 на Официалния бюлетин на Патентно Ведомство е публикувана заявка в раздел Нови сортове растения: № 925 – ПШЕНИЦА СОРТ „ГТП РАДА” с притежател ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ, Генерал Тошево, и селекционери Николай А. Ценов, Костадин В. Костов, Иван Д. Тодоров, Иванка С. Стоева, Татяна П. Петкова, Илия В. Илиев, Ваня Д. Иванова, Добрич. Заявката е подадена на […]

Нови моменти в практиката по отношение на черно-бели търговски марки

Нови моменти в практиката по отношение на черно-бели търговски марки

Експерти от Ведомството за марки и дизайни на Общността OHIM са в процес на разискване по един от петте проекта, провеждащи се в рамките на Конвергентната програма: обхвата на закрила за черно-белите търговски марки. Досега, търговски марки, регистрирани в черно и бяло се третираха по различен начин от националните ведомства в Европа. Някои национални ведомства […]

TNC СВЕТЪТ НА КОНСУМАТИВИТЕ със заличени стоки

TNC СВЕТЪТ НА КОНСУМАТИВИТЕ със заличени стоки

В брой 10/2013 на Официалния бюлетин на Патентно Ведомство е публикувана информация за заличаването на част от регистрацията на марка TNC СВЕТЪТ НА КОНСУМАТИВИТЕ, рег. №50214, собственост на „ТИ ЕН СИ – Пловдив” ЕООД, Пловдив. Заличаването е във връзка с чл.26 от ЗМГО и се отнася за следните стоки от клас 09, за които марката […]