Архив: 05 Дек. 2013

Втори особен залог върху марка ФОКУС

Втори особен залог върху марка ФОКУС

На 26.09.2013г. в Държавния регистър на марките е вписан втори по ред особен залог в полза на „БАНКА ДСК” ЕАД, по отношение на марка ФОКУС, рег.№ 38400, собственост на „ШОКО ТИМ“ ООД.   Източник: Патентно Ведомство, Официален бюлетин, брой 10/2013