Архив: октомври, 2013

РЕШЕНИЕ НА КЗК ПО ПРОИЗВОДСТВО ЗА НАРУШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА КЗК ПО ПРОИЗВОДСТВО ЗА НАРУШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА КЗК ПО ПРОИЗВОДСТВО ЗА НАРУШЕНИЕ НА АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „КАМБУРОВ И СЪДРУЖНИЦИ“ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА Р Е Ш Е Н И Е № 520 София, 28.04.2011 г. Комисията за защита на конкуренцията в състав: ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ангелина Милева   ЧЛЕНОВЕ: Весела Антонова Елена Димова   при участието на секретар-протоколиста Милена Емилова, […]

Санкция за производител на слънчогледово олио

Санкция за производител на слънчогледово олио

Санкция от 95 352 лв. за производител и дистрибутори на едро на слънчогледово олио Комисията за защита на конкуренцията санкционира с 95 352 лв. производител и дистрибутори на едро на слънчогледово олио Комисията за защита на конкуренцията установи, че „Бисер Олива“ АД, „Велизара 2000“ ЕООД, „М.М. Малешков“ ЕООД , „Загора 2000“ ООД и „Фамилекс“ ООД […]

Обучение на представители на Ведомството за индустриална собственост на Косово

Обучение на представители на Ведомството за индустриална собственост на Косово

Делегация от Ведомството за индустриална собственост на Косово, водена от генералния директор Флутура Хокса, посети Патентното ведомство от 23 до 25 септември. По време на визитата бе проведено обучение в рамките на европейския проект за укрепване на системата за интелектуална собственост в Косово. Гостите бяха приветствани от заместник-председателя на Патентното ведомство Зорка Милева, която представи […]

Отмениха марка OTTO

Отмениха марка OTTO

Патентно Ведомство на Република България отмени регистрацията на марка OTTO, словна, рег. №887549, собственост на фирма „OTTO” GmbH & Co.KG*, Германия. Отмяната е във връзка с чл.25 от ЗМГО и се отнася за всички класове, за които марката е била регистрирана. Отменянето има действие от 01.06.2006г.   Източник: Патентно Ведомство, Официален бюлетин, брой 8/2013 ================================================= […]

Проучване за въздействието на интелектуалната собственост

Проучване за въздействието на интелектуалната собственост

Президентът на Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM, Антонио Кампинос, се присъедини към Комисар Барние и Президента на Европейското патентно ведомство Батистели по време на пресконференция в Брюксел, за да представят първото цялостно и основано на доказателства проучване относно въздействието на интелектуалната собственост върху европейската икономика. OHIM, действайки чрез Европейската обсерватория за нарушения на […]

Проверка на Топлофикация София

Проверка на Топлофикация София

КЗК извърши проверка на място в офиси на топлинни счетоводители и Топлофикация София Комисията за защита на конкуренцията извърши проверка в офисите на Иста България ЕООД, Техем Сървисис ЕООД и Топлофикация София ЕАД във връзка с образувано производство за установяване на евентуално извършено нарушение на разпоредбите на глава ІІІ и глава ІV от ЗЗК от […]