БРАВО ООД с втора обезпечителна мярка върху пет марки

На 10.06.2013г. в Държавния регистър на марките, по молба на частния съдебен изпълнител Веселка Любенова, е вписана втора обезпечителна мярка – забрана за използване и забрана за разпореждане с правата /да прехвърля и предоставя...