Архив: 27 окт. 2012

Имуществена санкция на ТЕРАКОМЮНИКЕЙШЪНС

Имуществена санкция на ТЕРАКОМЮНИКЕЙШЪНС

КЗК наложи имуществена санкция на ТЕРАКОМЮНИКЕЙШЪНС Дата на решение: 16.10.2012 г. Произнасяне: установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция() – “ ТЕРАКОМЮНИКЕЙШЪНС“ АД; постановява прекратяване на нарушението(по т. 1 от Решението) – “ ТЕРАКОМЮНИКЕЙШЪНС“ АД; постановява незабавно изпълнение(на Решението по т. 2) – “ ТЕРАКОМЮНИКЕЙШЪНС“ АД; установява, че не е извършено нарушение() – […]