Засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна защита

Европейската комисия изготви РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА  за разрешаване на засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна защита. Пълния текст на документа е публикуван в IP Bulgaria.bg/ ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.