Архив: април, 2012

ВАС потвърди злоупотреба с господстващо положение

ВАС потвърди злоупотреба с господстващо положение

ВАС потвърди злоупотреба с господстващо положение от страна на НЗОК В свое производство от м. юли 2010 г. Комисията за защита на конкуренцията установи, че Национална здравноосигурителна каса е нарушила забраната за злоупотреба с господстващо положение, като е налагала на аптеките цени при продажба на лекарствени продукти от Лекарствения списък на НЗОК. За нарушението Комисията […]