Архив: 11 юни 2010

ЗАВЪРШИ ПРОУЧВАНЕ НА EPO

ЗАВЪРШИ ПРОУЧВАНЕ НА EPO

В последните няколко месеца Европейското патентно ведомство извърши проучване относно използването на патентната информация в 36-те страни членки и САЩ. Подобно проучване е било проведено в периода 2002-2003г и сега предстои да се сравнят резултатите. Броят на интервютата е почти 2500, всяко с до 100 въпроса. Макар че е рано за конкретни резултати, може да […]