Архив: юни, 2009

EUROPE SEEKS ECJ GREEN LIGHT ON PATENT COURT

EUROPE SEEKS ECJ GREEN LIGHT ON PATENT COURT

May 29, 2009 Brussels

May 29, 2009 Brussels
5ти СВЕТОВЕН КОНГРЕС ЗА БОРБА С ФАЛШИФИЦИРАНЕ И ПИРАТСТВО

5ти СВЕТОВЕН КОНГРЕС ЗА БОРБА С ФАЛШИФИЦИРАНЕ И ПИРАТСТВО

На 2-4 Юни, ще се проведе петият световен конгрес за борба с фалшифицирането и пиратството   в Канкун, Мексико. Събитието се организира съвместно с Интерпол и Мексиканския Институт по Индустриална Собственост в партньорство със Световните организации на  Ръководната група държави. Световният конгрес е уникална възможност за лидерите в обществения и частния сектор да се представят и […]

Случаят L'Oreal V eBay - пренасочен към СЕО

Случаят L’Oreal V eBay – пренасочен към СЕО

     Съдът във Великобритания поиска от Съда на Европейските общности да разреши случаят, определяйки отговорността на онлайн гиганта иБей за продажба на нарушаващи марка стоки.       Спорът по случая  е по отношение на отговорността, която eBay носи за непозволена продажба на стоки в своя сайт. L’Oreal от своя страна установява 17 случая на […]

Семинар "Управление на Интелектуална Собственост в Ситуация на Финансови Затруднения"

Семинар „Управление на Интелектуална Собственост в Ситуация на Финансови Затруднения“

  На 10 юни 2009 Академията за Бизнес Развитие ще проведе семинар на тема“ Управление на непрогресиращата интелектуалната собственост „. Семинарът ще се проведе в щата Ню Джърси, САЩ. Това е първият по рода си семинар, по време на който ще бъдат разгледани проблемите в съвремието, някои от които са:  – Ако вашите конкуренти са във […]

Managing Distressed Intellectual Property Seminar

Managing Distressed Intellectual Property Seminar

       On June 10, 2009  Business Development Academy will conduct a seminar on topic „Managing Distressed Intellectual Property“. The seminar will take place at New York, USA. The first of its kind seminar will address timely issues, some of which are:  –  If your competitors are financially distressed, what are the risks of […]

АЛТЕРНАТИВА ЗА ЗАЩИТА НА ТЪРГОВСКИ МАРКИ

АЛТЕРНАТИВА ЗА ЗАЩИТА НА ТЪРГОВСКИ МАРКИ

Съдът за защита на Търговските Имена във Великобритания обяви своето първо решение, на основание параграф 69 от Закона за Фирмите 2006г. Джорджия Уорън очертава последиците за собствениците на търговски марки.

Съдът за защита на Търговските Имена във Великобритания обяви своето първо решение, на основание параграф 69 от Закона за Фирмите 2006г. Джорджия Уорън очертава последиците за собствениците на търговски марки.
A REFRESHING ALTERNATIVE TO TRADE MARK PROTECTION

A REFRESHING ALTERNATIVE TO TRADE MARK PROTECTION

The UK Company Names Tribunal has issued its first decision under section 69 of the Companies Act 2006.Georgia Warren outlines the implications for brand owners.

The UK Company Names Tribunal has issued its first decision under section 69 of the Companies Act 2006.Georgia Warren outlines the implications for brand owners.

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Дял първи. ОБЩА ЧАСТ Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Предмет Чл. 1. (1) Този закон има за цел да осигури защита и условия за разширяване на конкуренцията и на свободната инициатива в стопанската дейност. (2) За целите по ал. 1 законът урежда защита срещу споразумения, решения и съгласувани практики, злоупотреба с монополно и господстващо положение на […]

Harmonizing the Methodology for Research on IP for SMEs

Harmonizing the Methodology for Research on IP for SMEs

    World Intellectual Property Organization (WIPO) would like to consider the development of a toolkit with a harmonized/standardized methodology in order to support services on IP for SMEs.   It is hoped that the proposed methodology would enable national situations to be compared horizontally and vertically, that is, amongst countries and over time in a country.   […]

СОИС - семинар "Международна Регистрация на Марка по Мадридската Система"

СОИС – семинар „Международна Регистрация на Марка по Мадридската Система“

          На 11 и 12 Юни, 2009г. Международното Ведомство организира семинар на тема „Международна регистрация на марки по Мадридската система, който ще се проведе от СОИС със седалище в Женева. Целта на семинара е да се насърчи по-доброто разбиране на Мадридската система сред потребителите в общността. Семинарът ще се проведе само на френски […]