Архив: 12 май 2009

ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА КЪМ АКТ 1991 ОТ МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА НОВИТЕ СОРТОВЕ РАСТЕНИЯ

ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА КЪМ АКТ 1991 ОТ МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА НОВИТЕ СОРТОВЕ РАСТЕНИЯ

12 Май, 2009г. Женева

12 Май, 2009г. Женева
INTA- 131st ANNUAL MEETING

INTA- 131st ANNUAL MEETING

MAY 16 – 20, 2009 SEATTLE

MAY 16 – 20, 2009 SEATTLE