Архив: юни, 2008

Български художници

Български художници

Магда Абазова, Петко Абаджиев, Владимир Аврамов, Богдан Александров, Здравко Александров, Светозара Александрова, Димитър Алексиев, Здравко Алексиев, Николай Алексиев, Райко Алексиев, Текла Алексиева, Елиезер Алшех, Яел Амбаш, Иван Ангелов, Атанас Андасаров, Антония Ангелова, Борис Ангелушев, Иван Андонов, Боян Андреев, Иван Андреев, Милан Андреев, Милчо Андреев, Венелин Анев, Майа Антова, Минна Антова, Иван Антонов, Димитър Арнаудов, Стефка […]

Български фотографи

Български фотографи

Албърт & Симона, Петър Абаджиев, Даниел Аврамов, Мехмед Азиз, Бедрос Азинян, Светлин Александров, Валери Ангелов, Велко Ангелов, Юлиян Ангелов, Тодор Андонов, Иво Андреев, Стефан Андреев, Ивайло Антонов, Илка Антонова, Георги Анчев, Лъчезар Апостолов, Любомир Арабаджиев, Георги Аргиров, Светлана Арсова, Шаварш Артин, Александър Атанасов, Атанас Атанасов, Илия Атанасов, Радослав Атанасов, Стефан Атанасов, Камелия Атанасова, Павел Баджаков, […]

РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ ТЪЛКУВА РАЗПОРЕДБАТА НА ЧЛ.5 АЛ.1 (А) ОТ ПЪРВА ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 1988Г. ОТНОСНО СБЛИЖАВАНЕ ЗАКОНОДАТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ ВЪВ ВРЪЗКА С ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ

РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ ТЪЛКУВА РАЗПОРЕДБАТА НА ЧЛ.5 АЛ.1 (А) ОТ ПЪРВА ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 1988Г. ОТНОСНО СБЛИЖАВАНЕ ЗАКОНОДАТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ ВЪВ ВРЪЗКА С ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ

    Европейският съд е призован да даде отговор на въпрос, поставен от френски съд във връзка с разпоредбата на чл.5 ал.1 (а) от Директива 89/104/ЕИО по делото CELINE SA v. Celine SARL (C17/06)   Предистория:    Компанията CELINE SA е създадена през 1928 г, с цел дизайн и продажба на дрехи и модни аксесоари. През […]