Архив: 05 юни 2005

Върховен Административен Съд

Върховен Административен Съд

Адрес: София 1301, бул.“Александър Стамболийски“ 18 Телефони за връзка: 02 988 49 02; (03, 04, 06, 07) факс: 02 981 87 51 e-mail: gb.tnemnrevog.casnull@moorsserp_SAV web-site: http://www.sac.government.bg/home.nsf/vPagesLookup/home~bg

Софийски Градски Съд

Софийски Градски Съд

Aдрес: София 1000, Витоша 2 телефон: 02/9219788, 02/9219332 факс: 02/9813740 E-mail: gb.mttnull@truocfos