Съюз на българските фармацевти иска становище от КЗК

кзкПроизводство № КЗК/25/2013

На 8.01.2013 г. Комисията за защита на конкуренцията образува открито производство по искане на „Съюз на българските фармацевти, с предмет застъпничество за конкуренцията.

Източник: КЗК