Производство № КЗК/463/2012 – забрана за нелоялна конкуренция

По искане на „Комсед“ АД на 22.05.2012 г. kомисията за защита на конкуренцията образува производство срещу „Катина СВГ“ ЕООД с предмет забрана за нелоялна конкуренция.

Източник: КЗК