Няма извършено нарушение срещу КОМСЕД АД

кзкРешение № АКТ-1462-11.12.2012

  • Дата на решение: 11.12.2012 г.
  • Произнасяне: установява, че не е извършено нарушение(по чл.31 и чл.29 от ЗЗК ) – „КАТИНА СВГ“ ЕООД;
  • Правно основание: чл. 29 от ЗЗК;
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/463/2012
  • Вид производство: ЗЗК
  • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
  • Инициатор(и): „КОМСЕД“ АД
  • Ответник(ници): „КАТИНА СВГ“ ЕООД

Източник: Комисия за защита на конкуренцията