Частните патентни представители – извън Селскостопанска академия

патентни представителиСтранна наредба на Селскостопанска академия въвежда несъществуваща категория патентни представители – според наредбата  научните работници и институти от Академията трябва да не използват услугите на частни патентни представители, което предполага, че трябва да се използват услугите на „НЕ Частните патентни представители“, които може би са „държавни“ или „селскостопански“.

Интересно е това схващане на Селскостопанска академия до толкова до колкото в страната Наредбата за упражняване на тази дейност не предвижда друга възможност за упражняване на професията освен като „Частни патентни представители“.

Той и терминът “ патентни представители“ е само от говоримия български език, защото в България според наредбите на МС „патентните представители“ са Представители по индустриална собственост или Представители по интелектуална
собственост, но това явно за академиците от полето не е важно.