Фолклорни певци

Вяра и Надежда Анджови, Василка Андонова, Илия Аргиров, Валя Балканска, Бистришки баби, Елена Божкова, Олга Борисова, Снежана Борисова, Надка Вълчанова, Васил Вълчев, Калин Вълчев, Виолета Георгиева, Георги Германов, Костадин Гугов, Гергана Димитрова, Бинка Добрева, Костадин Дурев, Нено Иванов, Кайчо Каменов, Йовчо Караиванов, Надка Караджова, Недялка Керанова, Димитрина Кунева, Радка Кушлева, Радостина Кънева, Соня Кънчева, Борис Машалов, Владимир и Митко Митеви, Манол Михайлов, Лалка Павлова, Иван Пановски, Гюрга Пинджурова, Бойка Присадова, Магда Пушкарова, Даниела Радкова, Людмила Радкова, Румен Родопски, Янка Рупкина, Добра Савова, Верка Сидерова, Даниел Спасов, Кремена Станчева, Мита Стойчева, Вълкана Стоянова, Стефка Съботинова, Татяна Сърбинска, Венелина Хаджиева, Надежда Хвойнева, Николина Чакърдъкова, Георги Чилингиров