Театри – държавни и общински

Драматичен Театър „Н.Й.Вапцаров“ – Благоевград, 2700, e-mail: gb.vbanull@voracpav_td, тел. 073 88 52 53, 88 52 54

Драматичен Театър „Адриана Будевска“- Бургас, 8000, e-mail: gb.vbanull@ertaetgrub, ул. „Цар Асен“ № 36 А, тел. 056 84 15 24, 84 02 78

Драматичен Театър “ Стоян Бъчваров“- Варна, 9000, e-mail: xc.f2fnull@amard, пл. „Независимост“ № 1, тел. 052 614 600, 615 201

Драматичен Театър с открита куклена сцена – Враца, 3000, e-mail: gb.vbanull@rv_tkd, пл. “ Хр. Ботев“ № 1, тел.092 62 64 98, 62 65 71

Драматичен Театър „Рачо Стоянов“ – Габрово,5300, e-mail: gb.vbanull@ydemoc, ул „Тимок“ № 2, тел. 066 806 722, 806 321

Драматичен Театър – Димитровград, 6400, e-mail: gb.ertaehtnull@dargvortimid, ул. “ Д. Благоев“ № 13, тел. 0391 66312, 66125

Драматичен Театър „Йордан Йовков“ – Добрич, 9300, e-mail: gb.liamnull@hcirbod_ertaeht.d, ул. „България“ № 5, тел. 058 605 313, 605 209

Драматичен Театър „Димитър Димов“ с открита куклена сцена – Кърджали, 6600, e-mail: gb.vbanull@jk_vomid_tkd , ул. „Булаир“ № 1, тел. 0361 65 144, 65 143

Драматичен Театър – Ловеч,5500,e-mail: gb.liamnull@hcl_amard , ул. „Търговска“ № 49, тел. 068 604 194, 604 196

Драматичен Театър „Драгомир Асенов“ – Монтана, 3400, e-mail: gb.liamnull@anatnom , пл. „Жеравица“ № 1, тел. 096 30 18, 30 09 48

Драматично-Куклен Театър “ Константин Величков“с открита куклена сцена – Пазарджик, 4400, e-mail: gb.vbanull@zptra , тел. 034 44 19 06, 44 35 32, 44 45 34

Драматично-Куклен Театър “ Иван Радоев“- Плевен, 5800, e-mail: gb.vbanull@nevelp_rutaet, ул. „Васил Левски“ № 155, тел. 064 80 12, 82 22 87

Драматичен Театър “ Н. О. Масалитинов“ – Пловдив, 4000, e-mail: gb.liamnull@ertaeht_vidvolp , ул. „Княз Александър І“ № 38, тел. 032 62 48, 63 10 71

Драматичен Театър – Разград, 7200, e-mail: gb.vbanull@zrretaeht , пл. „Независимост“ № 2, тел. 084 66 23 19, 66 23 18

Драматичен Театър „Сава Огнянов“ – Русе, 7000, e-mail: gb.vbanull@essuor_ertaeht_amard , пл. „Свобода“ № 4, тел. 082 83 01, 83 01 64

Драматично – Куклен Театър „Сава Доброплодни“- Силистра, 7500, e-mail: cc.1tennull@artsilis_amard , ул. „Симеон Велики“ № 48, тел. 086 822 101, 802 160

Драматичен Театър „Стефан Киров“ – Сливен, 8800, e-mail: gb.vbanull@nevilstd, пл. “ Хаджи Димитър“ № 4, тел. 044 62 30, 62 38 69

Родопски Драматичен Театър „Николай Хайтов“ – Смолян, 4700, e-mail: gro.rataetikspodornull@vetsark , бул. „България“ № 8, тел. 0301 6 25 77, 6 25 37

Драматичен Театър „Гео Милев“- Стара Загора, 6000, e-mail:gb.vbanull@velimoeg_td, бул. “ Методи Кусев“ № 28, тел. 042 62 22 73, 62 69 78

Драматичен Театър – Търговище, 7700, e-mail: gb.vbanull@stod,тел. 0601 6 33 77, 6 33 78

Драматично-Куклен Театър „Иван Димов“ – Хасково, 6300, e-mail: gb.vbanull@htkd , ул. “ Отец Паисий“ № 40, тел. 038 62 46 69, 66 43 45

Драматичен Театър „Васил Друмев“ с открита куклена сцена – Шумен, 9700, e-mail: gb.6tnairavnull@ertaeht , бул. “ Славянски“ № 72, тел. 054 5 73 84, 5 22 44

Драматичен Театър „Невена Коканова“ – Ямбол, 8600, e-mail: gro.avonakokaneven-tdnull@ofni , ул. “ Г.С. Раковски“ № 20, тел.046 66 34 26, 66 34 31

Драматичен Театър „Вл. Трендафилов“-Видин, 3700, тел. 094 60 18 90

Общински Театър- Казанлък, 6100, e-mail: gb.vbanull@ertaet , ул. „Искра“ № 1, тел. 0431 6 47 41

Драматичен Театър-Кюстендил, тел. 078 5 00 90

Драматичен Театър „Боян Дановски“ – Перник, e-mail: qgb.vbanull@kinreptdo, тел. 048 957 053

Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“ – Велико Търново, ул. “ Васил Левски“ № 4, тел. 062 62 46 49