Съюз на Българските Художници

Адрес: 1504 София
ул. „Шипка“ 6
тел.(359 2) 944 41 41
факс: (359 2) 946 02 12

За контакти: Мария Павлова – 944 61 15, 944 41 41/213
moc.trahbsnull@ofni

http://www.sbhart.com/index-bg.html