Съюз на българските писатели

Съюз на българските писатели
адрес: София 1000
пл. П. Р. Славейков №2А
тел: 02/ 88 06 85